het persoonsgebonden budget (pgb)

 

Leverende organisatie  | Aangeleverd op 20-08-2014

Naast huishoudelijke verzorging in natura kunt u ook kiezen voor zorg via een persoonsgebonden budget (pgb).

ls u een indicatie heeft voor huishoudelijke ondersteuning kunt u kiezen om deze ondersteuning te ontvangen van een zorgaaanbieder, waarmee de gemeente Rotterdam een contract heeft afgesloten. Dit heet ‘zorg in natura’.  

U kunt ook kiezen voor zorg via een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb organiseert en betaalt u zelf uw huishoudelijke ondersteuning. Daar staat wel tegenover dat u dan ook zelf alle zaken eromheen regelt, zoals de administratie/verantwoording en vervanging bij ziekte.

Let op: vanaf 1 januari 2015 veranderingen
Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) vinden in 2015 veranderingen plaats die voor u belangrijk zijn. Die veranderingen zijn:

PGB budget niet meer op eigen rekening
Iedereen die op 1 januari 2015 een PGB ontvangt van de gemeente, krijgt het bedrag van het PGB vanaf 1 januari 2015 niet meer op de eigen bankrekening. De gemeente maakt het bedrag voor de benodigde ondersteuning over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB gaat dit bedrag beheren en voert de betalingen rechtstreeks uit aan uw zorgverlener(s). Deze landelijke wijziging heet: ‘Trekkingsrecht PGB’. Heeft u op dit moment een pgb van de gemeente en een indicatie die doorloopt in 2015, dan krijgt u hierover persoonlijk bericht van de gemeente over de veranderingen voor u.

Overstappen naar pgb?
Overweegt u over te stappen naar een pgb en wilt u weten wat er allemaal bij komt kijken? Dan kunt u de pgb-test doen via de website van Per Saldo: www.pgb.nl. Ook kunt u voor meer informatie een kijkje nemen op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken