gemeenteraad

 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden.

raadzaal

foto: Jan van der Ploeg

Alle leden zijn lid van een politiek partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde bewoners. De raad vertegenwoordigt dus de Rotterdammers. Geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college. In verschillende commissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid, in de raadsvergaderingen wordt gedebatteerd en gestemd over de besluiten. Tijdens de actualiteitenraad stellen de raadsleden vragen aan het college over actualiteiten die in de stad spelen.

De voorzitter van de raad is burgemeester Aboutaleb. Hij wordt in deze rol ondersteund door raadsgriffier Han van Midden.


Nieuws en actuele onderwerpen gemeenteraad

 

Ik en de politiek


Raadsvergadering


Over de gemeenteraad


Gemeentebestuur

Aanvullende informatie

Heeft u vragen aan raadsleden of een partij of wilt u iets aan de kaak stellen en de politiek uw signaal meegeven? Dat kan!

postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
telefoon: (010) 267 34 00
e-mail: info@griffie.rotterdam.nl

De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken