gemeenteraad

Raadzaal

rotterdamse gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners.

De raad vertegenwoordigt dus de Rotterdammers. Geeft de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college. In verschillende commissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid. Tijdens de actualiteitenraad stellen de raadsleden vragen aan het college over actualiteiten die in de stad spelen.

De voorzitter van de raad is burgemeester Aboutaleb. Hij wordt ondersteund door raadsgriffier Han van Midden.

contact

Heeft u vragen aan raadsleden of een partij of wilt u iets aan de kaak stellen en de politiek uw signaal meegeven? Dat kan!

 

postadres:

p/a Griffie

Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

telefoon: (010) 267 34 00

e-mail: info@griffie.rotterdam.nl 


De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken