gebiedscommissies

Minder politiek, meer buurt. Dat is de essentie van gebiedscommissies.

 

Taken van de gebiedscommissies: adviseren, participatie te organiseren en toezien op de uitvoering in een gebied.

Kaart van Rotterdam verdeeld in gebieden

Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers – actieve buurtbewoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties in een gebied– invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken: door zichzelf verkiesbaar te stellen als gebiedscommissielid of door actieve betrokkenheid bij het maken van de gebiedsplannen voor hun gebied.

Sinds de verkiezingen in maart 2014 kent Rotterdam veertien gebieden, binnen de geografische grenzen van de voormalige deelgemeenten. De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden: de leden zijn de ogen en oren van een gebied voor het stadsbestuur. Op alle onderwerpen die voor een gebied van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Een commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij.

Adviseren
Een belangrijk instrument bij het adviseren aan het stadsbestuur, is het gebiedsplan. De commissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied zo'n plan: een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren. Het plan betreft specifieke gebiedsopgaven die nog niet zijn opgenomen in de stadsbrede uitvoeringsprogramma's. Het gaat dan met name over veiligheid, de buitenruimte en voorzieningen in de wijk.

Organiseren en faciliteren: participatie
De gebiedscommissies hebben nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen voor de wijk. Zij organiseren en faciliteren participatie en stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar ook nieuwe manieren, zoals crowdsourcing, digitale raadplegingen en wijkreferenda.

Toezien op uitvoering
Een andere taak van de gebiedscommissie is toezien op de goede uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan. Verloopt iets niet volgens afspraak, dan kan de gebiedscommissie dit aankaarten bij de gebiedsdirecteur en - indien nodig - rechtstreeks bij de gemeenteraad.

Geld, bevoegdheden en doorzettingsmacht
De kracht van de gebiedscommissie is dat die haar mandaat haalt uit het draagvlak onder buurtbewoners en niet uit formele bevoegdheden en budgetten. Een gebiedsplan dat in samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in een gebied tot stand is gekomen, weegt zwaar voor de gemeenteraad.

Als de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan niet goed verloopt, kan de gebiedscommissie dit via de gebiedsdirecteur ambtelijk opschalen. De gebiedsdirecteur valt rechtstreeks onder de gemeentesecretaris (de algemeen directeur van de gemeente Rotterdam). Daarnaast kunnen gebiedscommissieleden ook politiek opschalen: er zijn korte escalatielijnen richting wethouders en gemeenteraad.

Aanvullende informatie

Dit zijn de veertien gebieden van Rotterdam:
Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg - Schiebroek, Hoek van Holland, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Pernis, Prins Alexander, Rotterdam centrum, Rozenburg.
Klik op een van de gebieden voor meer informatie, zoals het laatste nieuws uit de gebieden en de contactgegevens van gebiedscommissieleden.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken