cookies en rotterdam.nl

 

Hoe gebruikt Rotterdam.nl cookies?

Op deze pagina wil de gemeente Rotterdam, als eigenaar van de Cityportal Rotterdam, u zo goed en duidelijk mogelijk informeren over de cookiewe

Op deze pagina uitleg over de nieuwe 'cookiewet'

De gemeente Rotterdam maakt gebruikt van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Uit bezoek aan www.rotterdam.nl verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd. 

Weten websites door cookies wie ik ben?
Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw computer en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe kan ik toch cookies weigeren?
U kunt u er voor kiezen om cookies volledig uit te schakelen in de instellingen van uw webbrowser. Het is ook mogelijk om alleen cookies toe te staan die worden aangeboden door de website die u op dat moment bezoekt. Cookies van derde partijen worden dan geblokkeerd.

In beide gevallen geldt die instelling niet alleen op de websites binnen Rotterdam.nl, maar voor het hele internet. Op dit moment is het helaas technisch niet mogelijk om deze voorkeur per uitgever op te slaan.

Bekijk hoe u cookies in uw webbrowser kunt uitschakelen.

U kunt er ook voor kiezen om cookies van specifieke advertentienetwerken uit te schakelen via een website van het Interactive Advertising Bureau (IAB), de brancheorganisatie voor online advertentiebedrijven. Op de website youronlinechoices.eu kunt u uw voorkeuren instellen en beheren.

In alle gevallen geldt dat uw instellingen zijn gekoppeld aan uw webbrowser. U moet uw keuze daarom in iedere browser, en op iedere computer die u gebruikt, kenbaar maken.

Uitschakelen van cookies zorgt er overigens niet voor dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties die getoond worden alleen niet toegesneden op uw interesses en de frequentie (het aantal vertoningen) wordt niet beperkt.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken