parkeervergunning bewoner

Woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Aanvragen

Online aanvragen
U kunt online de parkeervergunning aanvragen via de knop. Dit is sneller en veiliger dan per post.

Online inzien, wijzigen, opzeggen
Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen.

Post
U kunt ook een ingevuld formulier opsturen. In dit geval duurt de verwerking langer dan een online aanvraag:

Langskomen
Als u wilt langskomen, moet u een afspraak maken voor het aanvragen, opzeggen of wijzigen van een parkeervergunning bewoner. U kunt ook iemand officieel toestemming geven (machtigen) om voor u aan de balie een parkeervergunning bewoner aan te vragen.

Algemene informatie
U kunt meerdere kentekens (die aan de voorwaarden voldoen) toevoegen aan uw vergunning. Via een scan van uw kenteken wordt gekeken of er een geldige parkeervergunning is of dat op een andere manier is betaald voor het parkeren op straat. Hiermee is uw vergunningspas overbodig (behalve in de parkeersectoren 1b en 3b). Lees ook de informatie over parkeersectoren.

Kosten

Parkeervergunning bewoner 2017

Kwartaal

Jaar

Eerste vergunning

€ 16,50

€ 66,00

Elke volgende vergunning

€ 33,00

€ 132,00

Op de pagina betaald parkeren vindt u ook de kosten van vorig jaar. 

meer informatie
voor wie

 • U woont in een betaald parkeergebied
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres waar u woont
 • Bij uw woning/wooncomplex hoort geen garage of eigen parkeerterrein
 • Het kenteken van de auto of brommobiel staat op uw naam.
      - Als het om een bedrijfsauto gaat, moet het kenteken op naam van het bedrijf staan.
      - Als het om een leaseauto gaat, moet de leaseovereenkomst op naam van het bedrijf staan.
 • Als uw auto voldoet aan de milieu eisen:
      - de auto die rijdt op benzine of LPG is niet ouder dan 1 juli 1992
      - de auto die rijdt op diesel is niet ouder dan 1 januari 2001
      - de vrachtauto heeft een euroklasse niet lager dan 4

Voor meer informatie en veelgestelde vragen over de milieuzone gaat u naar de pagina gezonderelucht.

Het is mogelijk voor een bewoner om een parkeervergunning aan te vragen voor een auto met een buitenlands kenteken. U kunt dit alleen per post aanvragen (kopie kentekenbewijs meesturen).

Voor een motorfiets heeft u geen parkeervergunning nodig. U mag de motor parkeren op de stoep, als daar ruimte voor is en wandel- of gehandicaptenwagens er geen hinder van ondervinden.

De overige voorwaarden voor een aanvraag vindt u in het document Uitvoeringsbesluit parkeren.
Beantwoordt u niet aan de voorwaarden? Misschien kunt u een tijdelijke parkeervergunning krijgen.

procedures

De parkeervergunning kunt u na toewijzing direct gebruiken. Voor het gebruik van de parkeervergunning bekijkt u het document Gebruiksvoorschriften Parkeervergunning en de pagina parkeersectoren. Meer informatie vindt u op de pagina parkeren.

Bent u het oneens met de toe- of afwijzing van een parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

doorlooptijd
Aanvragen en wijzigingen worden digitaal direct verwerkt, per post duurt het vijf werkdagen.

voor meer informatie wenden tot

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

veelgestelde vragen
De auto staat op naam van een ander, maar ik rij ermee.

Een belangrijke voorwaarde voor de parkeervergunning bewoner is dat het kenteken (als het een privé auto betreft) op naam staat . Hier wordt niet van afgeweken.

Ik ga verhuizen, en nu?

Zodra uw verhuisaangifte is verwerkt door de gemeente zal uw parkeervergunning beëindigd worden.

Het duurt meestal enige dagen voordat uw verhuizing in het systeem van de parkeervergunningen verwerkt is. U kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen. Dit kan digitaal of per post met het formulier opzegging parkeervergunning.

Wilt u op het nieuwe adres ook een parkeervergunning? Dan kunt u gelijktijdig met uw verhuizing een vergunning voor het nieuwe adres aanvragen.

Een permanente parkeervergunning kunt u alleen toegewezen krijgen op het nieuwe adres als de verhuisaangifte compleet wordt ingediend met alle benodigde stukken en volledig is verwerkt.

Zijn er wachtlijsten en zo ja wat zijn de mogelijkheden?

Het kan voorkomen dat er voor een parkeersector een wachtlijst is. Dit wordt aangegeven bij de behandeling van de aanvraag van uw parkeervergunning.

U kunt een tijdelijke vergunning aanvragen voor een naast gelegen sector zodra u op de wachtlijst bent geplaatst.

U kunt deze tijdelijke vergunning direct digitaal aanvragen via Mijn Loket of via het formulier tijdelijke vergunning bedrijf.  Als u wilt weten in welke parkeersectoren er een wachtlijst is kunt u contact opnemen met 14010.

Kan ik mijn parkeervergunning doorgeven aan mijn huisgenoot?

Ja, dat kan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor de vader om de auto op naam van de zoon te zetten en de vergunning "over te schrijven" zonder problemen te krijgen met wachtlijsten.

Overdragen van een parkeervergunning kan alleen aan een persoon met Burgerservicenummer (BSN) die ingeschreven is op hetzelfde adres. Dit kunt u alleen online regelen. U voert in Mijn Loket het BSN van de huisgenoot in aan wie de vergunning moet worden overgedragen. Deze persoon kan de vergunning overnemen door in te loggen op Mijn Loket en de aanvraag te voltooien. Tijdens het voltooien moet een kenteken worden opgegeven.

Het kenteken moet op naam staan van deze persoon via kentekenregistratie, lease-contract of het moet een bedrijfsauto zijn. Het kenteken hoeft niet hetzelfde kenteken te zijn als de over te dragen vergunning.

Deze functie is alleen beschikbaar voor parkeervergunningen voor bewoners, geen tijdelijke parkeervergunningen.

Na het overdragen van de vergunning wordt deze door de gemeente automatisch beëindigd zodra de huisgenoot de overdracht heeft geaccepteerd.

Parkeervergunning belanghebbenden, wat is het en waar geldt het?

Rotterdam kent twee soorten parkeervergunningen:

 • de parkeervergunning
 • de belanghebbendenvergunning

Met een parkeervergunning kunt u in een parkeersector onbeperkt - 24 uur per dag en 7 dagen per week - parkeren op plaatsen met een parkeerautomaat.

Een belanghebbendenvergunning is een vergunning in een parkeersector waar alleen vergunninghouders mogen staan. Bezoekers kunnen in deze sector niet parkeren. Er staan ook geen parkeerautomaten. Belanghebbendenvergunningen komen alleen voor in het gebied rondom de Lijnbaan en de Binnenrotte.

Meer informatie vindt u in de informatiebladen parkeersector 1-bel en parkeersector 3-bel.
Hier vindt u de straten waar dit geldt.

Ik heb een vraag over de invoering van de pasloze parkeervergunning.

Bekijk of uw vraag voorkomt in het document met veelgestelde vragen.

Wat betekent 'bijbehorende parkeervoorziening, oftewel eigen parkeergelegenheid' bij de aanvraag van een vergunning?

Eigen parkeergelegenheid betekent dat er in, aan, bij of onder uw woning of woningcomplex of waar uw bedrijf gevestigd is, op eigen terrein parkeerplaatsen gerealiseerd zijn. Deze parkeerplaatsen kunnen overdekt (garage) of onoverdekt (parkeerterrein) zijn.
Het maakt niet uit of de parkeerplaatsen te huur zijn of te koop. Ook als u het bedrag van de parkeerplaats op eigen terrein te hoog vindt of als u meerdere auto's heeft. U krijgt dan een afwijzing op uw aanvraag voor een parkeervergunning.

Wat als ik geen eigen parkeergelegenheid kan krijgen?
Mocht er geen eigen parkeergelegenheid meer beschikbaar zijn en u kunt aantonen dat u op de wachtlijst staat, dan kunt u in aanmerking komen voor een tijdelijke vergunning. Deze vergunning is maximaal een jaar geldig en is op verzoek te verlengen.
De verklaring van de beheerder/eigenaar moet aan u zijn gericht en er moet uit blijken dat u bent opgenomen op een wachtlijst. De verklaring moet geprint zijn op origineel briefpapier en ondertekend door de beheerder/eigenaar.

Let op: u mag een aanbieding voor een parkeerplaats op eigen terrein in het verleden niet hebben geweigerd.

Parkeren met meer dan één auto bij eigen parkeergelegenheid
Bij twee of meer auto's moet de eigenaar / beheerder van de bij het complex behorende parkeervoorziening een volverklaring afgeven. In deze verklaring moet staan dat er voor de tweede auto geen plaats is. Dan kan er een tijdelijke parkeervergunning worden verleend.

Ik heb een vraag over het betalen van mijn parkeervergunning.

Kijk of het antwoord op uw vraag voorkomt op de pagina veelgestelde vragen betaling parkeerproducten.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken