identiteitskaart

Een identiteitskaart (ook wel ID-kaart en ID-bewijs genoemd) is een document waarmee u aan kunt tonen wie u bent en waarmee u naar de meeste Europese landen kunt reizen.

identiteitskaart

identiteitskaart

Let op: de wachttijd voor de aanvraag van dit product is weer 5 werkdagen. Een spoedaanvraag moet vr 14:00 worden ingediend. Verder hoeft u momenteel gn afspraak te maken voor het afhalen van een reisdocument. Lees meer op de pagina grote drukte bij aanvraag paspoort.

Meer informatie over het reizen met een minderjarig kind naar het buitenland vindt u op deze pagina.

 

Kosten per 1/1/2014

Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig)

 52,90

Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig)

28,30

Spoedprocedure

88,50 (t/m 17 jaar: 78,45)

meer informatie
voor wie

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit die als inwoner van Rotterdam is opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP).

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en bent u tijdelijk in Nederland? Dan moet u voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart naar Burgerzaken Den Haag, afdeling Bijzondere Reisdocumenten.
Meer informatie vindt u op de website van Den Haag.

aanvragen

Langskomen

Stap 1: Aanvragen
Voor het aanvragen van een identiteitskaart moet u een afspraak maken bij een van de stadswinkels. Let op: een aanvraag die via de Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt, kan alleen in de stadswinkel centrum worden gedaan. Neem hiervoor in ieder geval het ingevulde aanvraagformulier mee.
Heeft u niet de juiste papieren meegenomen? Of is uw vermiste reisdocument niet in Rotterdam afgegeven? Dan kan het langer duren voordat uw identiteitskaart klaar is.

Hoe maakt u een afspraak?
U kunt heel eenvoudig een afspraak maken in Mijn Loket.

Stap 2: Ophalen
U moet uw identiteitskaart zelf komen afhalen. Afhalen met een machtiging is niet mogelijk. Een minderjarige en dus ook een baby moet bij het aanvragen en bij het afhalen aanwezig zijn.

Let op: door de grote drukte hoeft u momenteel voor het afhalen gn afspraak te maken.  U wordt genformeerd door de stadswinkel wanneer uw identiteitskaart voor u klaar ligt. Dit kan een andere datum zijn dan op uw afhaalbewijs staat vermeld. U heeft na het aanvragen van het document maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen.

Spoed
Heeft u snel een identiteitskaart nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Dit is wel duurder. U moet de aanvraag vr 14.00 uur indienen.

LET OP! Bent u uw vorige reisdocument kwijt? Dan kunt u alleen een spoedaanvraag doen als dit reisdocument door de gemeente Rotterdam is afgegeven.

Omdat de identiteitskaart op een centrale plaats in Nederland vervaardigd wordt, is Publiekszaken voor het uitreiken afhankelijk van de levering door de producent. Uitreiking kan daarom later plaatsvinden dan in bovenstaand schema vermeld.

gevraagde gegevens

Een reisdocument kan niet verlengd worden.

 • En goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. We adviseren u om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, ook oude reisdocumenten die zijn verlopen. Bij het niet kunnen overleggen van het oude reisdocument moet bij de aanvraag een verklaring van vermissing reisdocument worden ingevuld en ondertekend.
  Is het vermiste reisdocument niet in Rotterdam afgegeven, dan kan het zijn dat het langer duurt voordat u het nieuwe document kunt afhalen.
 • De aanvrager moet persoonlijk aanwezig zijn, dit geldt ook voor kinderen en baby's.
 • Heeft u meer nationaliteiten? Breng dan ook uw buitenlandse paspoorten of identiteitskaarten mee.
 • De minderjarige van 12 jaar en ouder kan zelfstandig, zonder toestemming van de gezaghouder(s), een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.
 • Staat de meerderjarige aanvrager onder curatele dan is voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart geen toestemming nodig van de curator.
 • Als de aanvraag via Werk en Inkomen loopt, neem het ingevulde aanvraagformulier mee.


Identiteitskaart voor minderjarige (onder 12 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Een verklaring dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s)/gezaghouders.
procedures
 • Bij de aanvraag moet u persoonlijk aanwezig zijn. Dit geldt ook voor kinderen en babys voor wie u een identiteitskaart aanvraagt.
 • Iedereen van 14 jaar en ouder moet zich kunnen identificeren. Is uw kind 14 jaar geworden, vraag dan een identiteitskaart aan.
 • U mag een identiteitskaart n een paspoort hebben.
 • Bent u uw identiteitskaart in het buitenland verloren? Dan moet bij de aanvraag een verklaring vermissing reisdocument worden ingevuld en ondertekend. Het overleggen van een proces-verbaal, opgemaakt door de Nederlandse politie is niet nodig.
 • Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen zonder toestemming van hun ouders / gezaghouders een identiteitskaart aanvragen.

LET OP! Vanaf 26 juni 2012 moeten alle kinderen een eigen reisdocument hebben. De geldigheid van alle bijschrijvingen vervalt op 26 juni 2012.

wetten en regels
doorlooptijd
Normaal kost het ongeveer 5 dagen om een nieuwe identiteitskaart te krijgen. Vanwege de grote drukte zijn de wachttijden om een afspraak te maken bij de gemeente nu soms opgelopen tot een maand.
bezwaren en beroepen
Tegen de weigering of vervallenverklaring van een identiteitskaart kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
voor meer informatie wenden tot

Meer informatie vindt u op de pagina 'paspoort en identificatie' op de website van de Rijksoverheid.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen. Heeft u daarna nog vragen, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Naar welke landen kan ik reizen met een identiteitskaart?

Voor een recent overzicht gaat u naar de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoe lang is mijn paspoort/ID-kaart geldig?

Paspoorten en identiteitskaarten zijn voor volwassenen vanaf 18 jaar tien jaar geldig (voor personen tot 18 jaar slechts vijf jaar).
In sommige landen moet een reisdocument op de datum van de terugreis nog minimaal zes maanden geldig zijn. Informeer tijdig bij de ambassade van het land waar u naar toe wilt gaan.

Wat moet ik doen als mijn identiteitskaart beschadigd is?

Het veelvuldig of langdurig doorbuigen van een identiteitskaart kan beschadiging tot gevolg hebben. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van een identiteitskaart, door het bijvoorbeeld niet in de achterzak van een broek of op een andere wijze gebogen te dragen of op te bergen.

Als uw identiteitskaart beschadigd is, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen aan de balie van de stadswinkels. Let op: u moet een afspraak maken om langs te komen.

 

Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort/ID-kaart/rijbewijs

Schrijf op de kopie

 • dat het een kopie is
 • aan welk bedrijf u de kopie geeft
 • de datum waarop u de kopie afgeeft

of schaf een ID-cover aan, die te verkrijgen is bij de ANWB

Wat moet ik doen als mijn paspoort / ID-kaart / rijbewijs kwijt is?

Bij kwijtraken
Bent u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt, dan moet u de vermissing melden bij n van de stadswinkels. In de stadswinkel vult u een Verklaring van vermissing in. U kunt dan meteen een nieuw reisdocument of rijbewijs aanvragen. Heeft u de oude identiteitskaart, het oude paspoort of rijbewijs niet meer in uw bezit vanwege diefstal of beroving in Nederland en heeft u daarvan aangifte gedaan bij de politie, dan moet het proces-verbaal, opgemaakt door de politie, worden getoond.
Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden.
Als u alleen wilt doorgeven dat u uw document kwijt bent, maak dan een afspraak onder de afspraakoptie van het betreffende document bij Vermissing. U vult dan alleen een Verklaring van vermissing in en toont, als u eerder bij de politie aangifte heeft gedaan van diefstal of beroving, het proces verbaal.

Paspoort / identiteitskaart / rijbewijs in het buitenland kwijt geraakt
In de stadswinkel vult u een Verklaring van vermissing in. Heeft u aangifte van diefstal of beroving gedaan in het buitenland, neemt u dan het buitenlandse proces verbaal mee naar de nieuwe aanvraag. Aangifte bij de Nederlandse Politie is in dit geval niet mogelijk.

Eerdere afgifte door andere gemeente
Is het vermiste document niet door de gemeente Rotterdam afgegeven, maar door een andere gemeente, dan kan het zijn dat u het nieuwe document niet binnen 5 werkdagen kunt afhalen.

Teruggevonden paspoort / identiteitskaart / rijbewijs
Heeft u een reisdocument of rijbewijs als vermist opgegeven, dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden.
Als u uw reisdocument of rijbewijs terugvindt, terwijl u al een nieuwe aanvraag heeft ingediend, dan kunt u de aanvraag niet annuleren. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie zodat hiervan een aantekening gemaakt kan worden.

Waar kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn paspoort / ID-kaart krijgen?

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkt kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenin de volgende tekst: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een door een Nederlandse autoriteit afgegeven reisdocument bedraagt € 6,60. U moet hiervoor een afspraak maken via Mijn Loket of 14010 onder Uittreksel BRP.

Wat moet ik doen als ik een identiteitskaart van iemand anders vind?

Een identiteitskaart is een waardevol document. De houder kan er zich mee identificeren en kan er mee reizen. Vindt u een identiteitskaart van iemand anders, levert u dit dan zo spoedig mogelijk in bij n van de stadswinkels. Inleveren bij een politiebureau kan uiteraard ook. Hiermee voorkomt u dat anderen misbruik kunnen maken van het document. Fraude met identiteitsdocumenten heeft grote gevolgen voor de houder van het document. Ga daarom altijd zorgvuldig om met de identiteitskaart.

Wat moet ik doen als ik om medische redenen niet in staat ben persoonlijk naar een stadswinkel te komen?

U kunt een verzoek doen om de aanvraag reisdocument op uw woon- of verblijfadres te laten plaatsvinden. Dit moet gebeuren bij de stadswinkel. Het verzoek kan bij de betreffende stadswinkel worden gedaan door een familielid of door een ander. Deze moet hiervoor een afspraak maken via de link in het groene blok aan de rechterkant van deze pagina of via 14010. Woont u in Overschie, dan maakt u een afspraak met de stadswinkel Centrum.

Naast de documenten genoemd bij het kopje 'gevraagde gegevens' moet ook een originele verklaring van een arts overgelegd worden dat u om medische redenen niet in staat bent persoonlijk te verschijnen bij de aanvraag. Bij veel fotografen kunt u telefonisch of via internet een verzoek doen om ook de benodigde pasfoto thuis te laten maken. Het huisbezoek volgt op een nader te bepalen tijdstip. Het reisdocument kan ten slotte worden afgehaald in de stadswinkel door de opgegeven contactpersoon.

Van wie is toestemming nodig voor het aanvragen van een identiteitskaart?
Toestemming van de ouder(s) of voogd is nodig voor kinderen tot twaalf jaar. Heeft één ouder of voogd het gezag dan is alleen van hem of haar toestemming nodig. Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
Welke eisen worden aan een pasfoto gesteld?

De pasfoto moet recent en goedgelijkend zijn. De foto moet recht van voren en tegen een lichtgrijze, lichtblauwe of witte achtergrond genomen zijn.

De verdere eisen zijn:

 • Hoofd onbedekt
 • Gezicht volledig zichtbaar
 • Ogen volledig zichtbaar
 • Neutrale blik
 • Mond gesloten
 • Heeft mijn kind een eigen reisdocument nodig bij een schoolreis naar het buitenland?
  Ja, ook bij een schoolreis naar het buitenland moet uw kind een geldig reisdocument hebben.
  Waar vraag ik een Nederlandse identiteitskaart aan als ik in het buitenland woon?

  U kunt hiervoor terecht bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op, alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven. 

  Ik sta niet (meer) ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). Hoe en waar kan ik een reisdocument aanvragen?

  Woont u langer dan vier maanden in Nederland, dan moet u zich eerst inschrijven (eerste vestiging of hervestiging) in de gemeente waar u woont. U wordt ingeschreven op het woonadres waar u gedurende een half jaar de meeste keren overnacht. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

  Verblijft u langer dan vier maanden in Nederland, maar bent u dak/thuisloos, dan moet u zich eerst met een briefadres inschrijven in de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder en verblijft u in Rotterdam, dan meldt u zich eerst bij Centraal Onthaal, Binnenrotte 158, Rotterdam. Geopend van 08.30 tot 12.00 uur.

  Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is de geldigheid van uw reisdocument verlopen, dan kunt u bij de gemeente Den Haag, Dienst Burgerzaken, bureau Bijzondere reisdocumenten een nieuw reisdocument aanvragen.

  Deze pagina is succesvol verzonden

  Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken