identiteitskaart

Een identiteitskaart (ook wel ID-kaart en ID-bewijs genoemd) is een document waarmee u aan kunt tonen wie u bent en waarmee u naar de meeste Europese landen kunt reizen.

Voor het aanvragen van een identiteitskaart moet u een afspraak maken. Let op: een aanvraag die via Werk en Inkomen loopt, kan alleen in de Stadswinkel Centrum worden gedaan.

maak een afspraak om langs te komen


Voor het ophalen van het nieuwe reisdocument hoeft u géén afspraak te maken, u vindt op de pagina's van de stadswinkels de openingstijden. U moet uw identiteitskaart zelf komen afhalen, dit kan niet met een machtiging. Hierbij moet u uw afhaalbewijs tonen. U heeft na het aanvragen van uw identiteitskaart maximaal 3 maanden de tijd om het op te halen.

Meer informatie leest u op de pagina identiteitskaart voor een minderjarige (onder 18 jaar) en op de pagina spoedaanvraag.

Kosten per 1/1/2014  
Voor personen vanaf 18 jaar (10 jaar geldig) € 52,90
Voor personen tot 18 jaar (5 jaar geldig) € 28,30
Extra kosten spoedprocedure € 47,00

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Reist u alleen in Europa, dan kunt u gebruik maken van een Nederlandse identiteitskaart. Voor een recent overzicht van de landen waarnaartoe u kunt reizen met een identiteitskaart, gaat u naar de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U mag een paspoort én een Nederlandse identiteitskaart hebben.

De minderjarige van 12 jaar en ouder kan zelfstandig, zonder toestemming van de gezaghouder(s), een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

In Nederland moet iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de politie of een andere wettelijke toezichthouder daarom vraagt. Hiervoor kunt u uw identiteitskaart gebruiken. LET OP! Vanaf 26 juni 2012 moeten alle kinderen een eigen reisdocument hebben. De geldigheid van alle bijschrijvingen vervalt op 26 juni 2012.

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam.
Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en bent u tijdelijk in Nederland? Dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland. Meer informatie leest u op de website van Den Haag.

gevraagde gegevens

Een reisdocument kan niet verlengd worden, u moet een nieuw document aanvragen.

 • Eén goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. We adviseren u om uw pasfoto te laten maken door een fotograaf, dit kan niet in de Stadswinkel.
 • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, ook oude reisdocumenten die zijn verlopen. Bij het niet kunnen overleggen van het oude reisdocument moet bij de aanvraag een verklaring van vermissing reisdocument worden ingevuld en ondertekend.
  Kunt u een oud reisdocument niet overleggen vanwege diefstal of beroving in Nederland, dan moet aangifte worden gedaan bij de politie en moet u het proces-verbaal, opgemaakt door de politie, tonen.
 • Heeft u meer nationaliteiten? Breng dan ook uw buitenlandse paspoorten of identiteitskaarten mee.
 • Staat de meerderjarige aanvrager onder curatele dan is voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart geen toestemming nodig van de curator.
 • Als de aanvraag via Werk en Inkomen loopt, neem het ingevulde aanvraagformulier mee.
 • Bij de aanvraag van uw identiteitskaart moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Sinds januari 2014 worden er voor een identiteitskaart geen vingerafdrukken meer afgenomen.

Identiteitskaart voor minderjarige (onder 12 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen.
 • Een verklaring dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven. Heeft één ouder of voogd het gezag dan is alleen van hem of haar toestemming nodig. Hebben beide ouders of één ouder en een ander het gezag, dan moeten beiden toestemming verlenen.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s)/gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van een identiteitskaart moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.
wetten en regels
doorlooptijd
U kunt de nieuwe identiteitskaart vijf werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen.

bezwaren en beroepen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

voor meer informatie wenden tot

Meer informatie vindt u op de pagina 'paspoort en identificatie' en op de pagina afspraak maken. Over het kopiëren van een identiteitsbewijs vind u hier meer informatie.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen. Heeft u daarna nog vragen, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Paspoort / ID-kaart / rijbewijs kwijt of beschadigd

Bent u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kwijt, dan moet u de vermissing melden bij één van de stadswinkels. U moet hiervoor een afspraak maken.

Bij kwijtraken
 In de stadswinkel vult u een Verklaring van vermissing in. U kunt dan meteen een nieuw reisdocument of rijbewijs aanvragen. Heeft u de oude identiteitskaart, het oude paspoort of rijbewijs niet meer in uw bezit vanwege diefstal of beroving in Nederland en heeft u daarvan aangifte gedaan bij de politie, dan moet het proces-verbaal, opgemaakt door de politie, worden getoond.

Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden.
Als u alleen wilt doorgeven dat u uw document kwijt bent, maak dan ook een afspraak. U vult dan alleen een Verklaring van vermissing in en toont, als u eerder bij de politie aangifte heeft gedaan van diefstal of beroving, het proces verbaal.

Paspoort / identiteitskaart / rijbewijs in het buitenland kwijt geraakt
U moet dan naar de Nederlandse ambassade gaan in het land waar u bent. Zij kunnen u verder helpen.
Heeft u dat niet gedaan, dan moet u als u weer thuis bent een afspraak maken. In de stadswinkel vult u een Verklaring van vermissing in. Heeft u aangifte van diefstal of beroving gedaan in het buitenland, neemt u dan het buitenlandse proces verbaal mee naar de nieuwe aanvraag. Aangifte bij de Nederlandse Politie is in dit geval niet mogelijk.

Spoedaanvraag
U kunt alléén een spoedaanvraag doen als het vermiste reisdocument of rijbewijs door de gemeente Rotterdam is afgegeven. Omdat dit document op een centrale plaats in Nederland vervaardigd wordt, is Publiekszaken voor het uitreiken afhankelijk van de levering door de producent. Uitreiking kan daarom later plaatsvinden dan in de regels is vermeld.

Eerdere afgifte door andere gemeente
Is het vermiste document niet door de gemeente Rotterdam afgegeven, maar door een andere gemeente, dan kan het zijn dat u het nieuwe document niet binnen 5 werkdagen kunt afhalen.

Wat moet ik doen als mijn paspoort / identiteitskaart / rijbewijs beschadigd is?
Het veelvuldig of langdurig doorbuigen van een reisdocument of rijbewijs kan beschadiging tot gevolg hebben. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van het document, door het bijvoorbeeld niet in de achterzak van een broek of op een andere wijze gebogen te dragen of op te bergen.
Als uw reisdocument of rijbewijs beschadigd is, moet u op afspraak een nieuw document aanvragen aan de balie van de stadswinkels.

Teruggevonden paspoort / identiteitskaart / rijbewijs
Heeft u een reisdocument of rijbewijs als vermist opgegeven, dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden.
Als u uw reisdocument of rijbewijs terugvindt, terwijl u al een nieuwe aanvraag heeft ingediend, dan kunt u de aanvraag niet annuleren. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie zodat hiervan een aantekening gemaakt kan worden.

Reisdocument aanvragen als u niet ingeschreven bent

Hoe en waar u dit kunt doen hangt af van uw woonsituatie.

Woont u langer dan vier maanden in Nederland, dan moet u zich eerst inschrijven (eerste vestiging of hervestiging) in de gemeente waar u woont. U wordt dan ingeschreven in de Nederlandse bevolkingsadministratie (BRP). U wordt ingeschreven op het woonadres waar u gedurende een half jaar de meeste keren overnacht. Bent u (weer) ingeschreven in de BRP, dan kunt u een reisdocument aanvragen.

Verblijft u langer dan vier maanden in Nederland, maar bent u dak/thuisloos, dan moet u zich eerst met een briefadres inschrijven in de gemeente waar degene die voor uw post zorgt, staat ingeschreven. Bent u 23 jaar of ouder en verblijft u in Rotterdam, dan meldt u zich eerst bij Centraal Onthaal, Binnenrotte 158, Rotterdam. Geopend van 08.30 tot 12.00 uur.

Woont u in het buitenland, maar bent u tijdelijk in Nederland en is de geldigheid van uw reisdocument verlopen, dan kunt u een reisdocument aanvragen bij een aantal gemeenten in Nederland. Meer informatie leest u op de website van Den Haag.

Woont u in het buitenland en wilt u buiten Nederland een aanvraag indienen, dan kunt u hiervoor terecht bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land. Let op, alleen Nederlandse vertegenwoordigingen in de EU kunnen een Nederlandse identiteitskaart afgeven.

Om medische redenen niet in staat persoonlijk langs te komen

U kunt een verzoek doen om de aanvraag reisdocument op uw woon- of verblijfadres te laten plaatsvinden. Het verzoek kan door een familielid of door een ander worden ingediend in de stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken voor de stadswinkel in het gebied waar u woont. Als u in Overschie woont, dan maakt u een afspraak met de stadswinkel Centrum.

Naast de documenten genoemd bij het kopje 'gevraagde gegevens' moet ook een originele verklaring van een arts overgelegd worden dat u om medische redenen niet in staat bent persoonlijk te verschijnen bij de aanvraag. Als u niet uw handtekening kan zetten op het nieuwe document, dan moet dat ook in de medische verklaring staan. Bij veel fotografen kunt u telefonisch of via internet een verzoek doen om ook de benodigde pasfoto thuis te laten maken. Het huisbezoek volgt op een nader te bepalen tijdstip. Het reisdocument kan ten slotte worden afgehaald in de stadswinkel door de opgegeven contactpersoon.

Is het mogelijk op een eerder moment mijn reisdocument te vernieuwen?

Om te voorkomen dat u geen geldig reisdocument heeft, moet u uiterlijk 5 werkdagen voordat de geldigheidsduur verloopt, een nieuw reisdocument aanvragen. Is het document nog geruime tijd geldig dan is het mogelijk het al eerder te vernieuwen, als u daar een plausibele reden voor heeft. Bijvoorbeeld als u voor langere tijd vertrekt naar het buitenland. Eerder vernieuwen is in ieder geval noodzakelijk als het reisdocument beschadigd is.

Waar kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn paspoort / ID-kaart krijgen?

Het waarmerken van een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan bij een stadswinkel. U moet hiervoor een afspraak maken, maakt u deze onder de afspraakoptie Uittreksel BRP.

Er wordt op speciaal papier een gewaarmerkt kopie van het paspoort of identiteitskaart gemaakt. Op deze kopie staat bovenin de volgende tekst: "Voor fotokopie conform het vertoonde origineel. Er wordt geen verantwoording genomen voor de inhoud van dit document".

Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een door een Nederlandse autoriteit afgegeven reisdocument bedraagt € 6,60.

Ik wil mijn paspoort/ID-kaart voor de derde keer (of vaker) binnen vijf jaar aanvragen

Heeft u in de afgelopen 5 jaar 3 keer zonder een aannemelijke reden een reisdocument als vermist opgegeven, dan komt u in aanmerking om opgenomen te worden in het register Paspoortsignalering. Gedurende minimaal 2 jaar kan in dat geval een paspoort geweigerd worden.

Een aanvraag paspoort zal in dit geval aangehouden worden. Onderzocht wordt wat de reden is van de eerdere vermissingen. Wordt u opgenomen in het register Paspoortsignalering, dan wordt de aanvraag om een paspoort geweigerd. U kunt dan wel een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Wat moet ik doen als ik een identiteitskaart van iemand anders vind?

Een identiteitskaart  is een waardevol document. De houder kan er zich mee identificeren en kan er mee reizen. Vindt u een identiteitskaart van iemand anders, levert u dit dan zo spoedig mogelijk in bij één van de stadswinkels. Hiermee voorkomt u dat anderen misbruik kunnen maken van het document.

Fraude met identiteitsdocumenten heeft grote gevolgen voor de houder van het document. Ga daarom altijd zorgvuldig om met een identiteitskaart.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken