bezoekersparkeervergunning

Woont u in een betaald parkeergebied, dan kunt u met de bezoekersparkeervergunning uw bezoek tegen gereduceerd tarief laten parkeren.

Kosten
De bezoekersparkeervergunning is gratis aan te vragen en geeft u recht op honderd dagdelen van vijf uur per kalenderjaar. De dagdelen zijn vijf aaneengesloten uren die ingaan op het moment dat u uw bezoek heeft aangemeld. Per afgenomen dagdeel betaalt u € 1,50.

Alle kosten die met de bezoekersparkeervergunning worden gemaakt, worden achteraf per kwartaal automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder.

Gebruik dagdelen
De dagdelen kunt u gebruiken door uw bezoek digitaal aan te melden. U geeft het kenteken en het tijdstip van het bezoek door. Dat kan via internet (computer, tablet of mobiele telefoon) of - als u geen internet heeft - via een sms-bericht of telefonisch. Hoe het digitaal aanmelden van uw bezoek precies werkt leest u op de pagina over digitaal bezoekersparkeren.  

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Bewoners kunnen een bezoekersparkeervergunning krijgen als:
- zij wonen in een gebied waar betaald parkeren geldt; 
- zij op dat adres ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen.

Per huishouden wordt één bezoekersparkeervergunning verstrekt. Een huishouden bestaat uit één of meer bewoners die in één woonruimte wonen en samen in hun dagelijkse onderhoud voorzien.

aanvragen

Digitaal
U kunt een bezoekersparkeervergunning online aanvragen via Mijn Loket. Om Mijn Loket te gebruiken heeft u een DigiD inlogcode nodig. Als u de bezoekerspas digitaal aanvraagt, krijgt u direct per mail een ontvangstbevestiging. U wordt via e-mail ook op de hoogte gehouden van de voortgang van uw aanvraag. Daarnaast kunt u in Mijn Loket de status van al uw lopende aanvragen inzien.

Post
U kunt ook het formulier Aanvraag Bezoekersvergunning downloaden, printen, invullen en opsturen naar:
Gemeente Rotterdam
Publiekszaken Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Na beoordeling ontvangt u per post het besluit over uw aanvraag. Bij een positief besluit ontvangt u de benodigde inloggegevens. Tegen het besluit kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Langskomen
U kunt in een stadswinkel alleen op afspraak een bezoekersparkeervergunning aanvragen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

gevraagde gegevens

- Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager
- Kopie recent bankafschrift van maximaal 3 maanden oud of kopie geldige bankpas

procedures
Uw bezoekersparkeervergunning geeft u recht op honderd dagdelen van vijf uur per kalenderjaar. Bij het eerste gebruik in het volgende kalenderjaar krijgt u opnieuw het recht op honderd dagdelen. Niet gebruikte dagdelen van het lopende kalenderjaar komen op 31 december (om middernacht) te vervallen.
wetten en regels
Gebruiksvoorschriften digitale bezoekers- en mantelzorgvergunning
Rotterdamse regelgeving over parkeren
bezwaren en beroepen
Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen

Mogelijk weet u nog niet of u een bezwaarschrift wilt indienen, bijvoorbeeld omdat het besluit voor u onduidelijk is of dat u een andere oplossing ziet. Voor extra informatie over parkeren kunt u de www.rotterdam.nl/parkeren raadplegen.

Daarnaast kunt u de Juridifoon van de gemeente Rotterdam bellen op nummer 010-2675777. U kunt dan met een medewerker bespreken wat u het beste kunt doen en vragen stellen over de bezwaarprocedure. U kunt bellen van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina bezwaar indienen.
voor meer informatie wenden tot
Meer informatie vindt u op de pagina over parkeren op Rotterdam.nl. Kijk ook onderaan deze pagina of uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, dan neem dan contact op met de gemeente Rotterdam.

Wilt u informatie over uw (aangevraagde) parkeerproducten, kijk dan in Mijn Loket via de link parkeren online.
veelgestelde vragen
Er is dit kwartaal twee maal een bedrag voor de bezoekersvergunning geïncasseerd?
Dat komt omdat u in een overgangsfase zit. Het ene bedrag is het verbruik van dagdelen van uw oude bezoekerspas. Het andere bedrag is het verbruik van dagdelen afgeboekt via het digitale bezoekersparkeren (het nieuwe systeem).

De dagdelen van de bezoekerspas kunt u inzien via Mijn Loket. De dagdelen van het digitale bezoekersparkeren kunt u inzien via uw parkeerhistorie op uw persoonlijke pagina op internet.
Mijn bezoekerspas werkt niet. De automaat geeft aan 'maximale parkeerduur bereikt'?

Van 2 juni t/m 22 september is in heel Rotterdam digitaal bezoekersparkeren op kenteken ingevoerd. Dit betekent dat u de pas niet meer kunt gebruiken. Alle inwoners met een bezoekersvergunning hebben hier een brief over ontvangen.

Planning van het digitaal bezoekersparkeren was als volgt:

2-jun

Parkeersector 70 (Noord)
Parkeersector 71 (Noord)
Parkeersector 72 (Noord)
Parkeersector 73 (Noord)
Parkeersector 74 (Noord)
Parkeersector 76 (Noord)

10-jun

Parkeersector 60 (Kralingen)
Parkeersector 61 (Kralingen) 
Parkeersector 63 (Kralingen)
Parkeersector 65 (Kralingen)

16-jun

Parkeersector 40 (Alexanderpolder)
Parkeersector 80 (Hillegersberg-Schiebroek)
Parkeersector 81 (Hillegersberg-Schiebroek)
Parkeersector 50 (Delfshaven)
Parkeersector 56 (Delfshaven)
Parkeersector 97 (Binnenvaartschippers)

23-jun

Parkeersector 1 (Centrum)
Parkeersector 2 (Centrum)
Parkeersector 3 (Centrum)
Parkeersector 4/5 (Centrum)
Parkeersector 5/6 (Centrum)
Parkeersector 12 (Centrum)
Parkeersector 13 (Centrum)

30-jun

Parkeersector 51 (Delfshaven)
Parkeersector 53 (Delfshaven)
Parkeersector 54 (Delfshaven)
Parkeersector 57 (Delfshaven)
Parkeersector 58 (Delfshaven)

15 sep

Parkeersector 30 (Feijenoord)
Parkeersector 31 (Feijenoord)
Parkeersector 32 (Feijenoord)
Parkeersector 33 (Feijenoord)
Parkeersector 34 (Feijenoord)
Parkeersector 35 (Feijenoord)
Parkeersector 36 (Feijenoord)

22 sep

Parkeersector 20 (Charlois)
Parkeersector 23 (Charlois)
Parkeersector 90 (Ijsselmonde)
Parkeersector 91 (IJsselmonde)
Parkeersector 93 (IJsselmonde)
Parkeersector 95 (IJsselmonde)

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de afwijzing van mijn aanvraag?

Neemt u hierover contact op via telefoonnummer 14010 of stuur een e-mail naar swcve01@rotterdam.nl

 

Ik heb een vraag over de betaling van mijn parkeerproduct
U vindt een overzicht van alle vragen over het betalen van uw parkeerproducten op de pagina: veelgestelde vragen betaling parkeerproducten.
Waar kan ik bezoekersparkeren gebruiken?

U kunt bezoekersparkeren gebruiken in de straten van de parkeersector waar u woont. Bij toekenning van bezoekersparkeren ontvangt u een lijst met straatnamen en een kaartje van uw parkeersector. U kunt bezoekersparkeren niet gebruiken in winkelstraten tijdens de winkelopeningsuren. De winkelstraten staan vermeld in de lijst met straatnamen.

Kan ik bezoekersparkeren ook in winkelstraten gebruiken?

Ja, dat kan, maar alleen buiten winkelopeningstijden. U kunt uw bezoek wel laten parkeren in de zijstraten – als dat geen winkelstraten zijn. Na sluitingstijd van de winkels kunt u bezoekersparkeren gewoon gebruiken in winkelstraten.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen/bezoekersparkeren opzeggen? Ik ga verhuizen, hoe kan ik dit doorgeven?

Verhuist u binnen dezelfde parkeersector?
U kunt een adreswijziging digitaal of via een formulier per post doorgeven. U vindt deze mogelijkheden op www.rotterdam.nl/verhuizen. U kiest daar voor verhuizen binnen de gemeente. De gemeente Rotterdam verwerkt automatisch uw adreswijziging. U kunt de huidige bezoekersregeling blijven gebruiken.

Verhuist u naar een andere parkeersector?
U wordt verzocht de bezoekersregeling digitaal op te zeggen via www.rotterdam.nl/parkerenonline of per post via het formulier opzegging bezoekersregeling. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Uw inlog wordt vervolgens geblokkeerd. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen indien u de opzegging indient per post. U kunt voor het nieuwe adres een nieuwe bezoekersregeling aanvragen. Zie hiervoor de informatie onder Aanvragen.

Verhuist u naar een gebied waar geen betaald parkeren geldt, of buiten Rotterdam?
U wordt verzocht de bezoekersregeling digitaal op te zeggen via www.rotterdam.nl/parkerenonline of per post via het formulier opzegging bezoekersregeling. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Uw inlog wordt vervolgens geblokkeerd. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen indien u de opzegging indient per post.

Hoe krijg ik nieuwe dagdelen?
Per 1 januari van het volgende kalenderjaar worden er automatisch 100 nieuwe dagdelen bijgeschreven. Niet gebruikte dagdelen van het voorgaande kalenderjaar vervallen.
Kan ik de kosten van het bezoekersparkeren van een andere rekening laten afschrijven?

Dit is mogelijk indien u dit schriftelijk aan de gemeente doorgeeft met het formulier Machtiging betaling.

Het geïncasseerde bedrag klopt niet met het aantal dagdelen dat ik heb verbruikt van mijn bezoekersparkeren, hoe kan dit?
In principe kan het aantal geïncasseerde dagdelen alleen maar afkomstig zijn van het betreffende bezoekersparkeren, mocht het zo zijn dat u het absoluut niet eens bent met het bedrag dat is afgeschreven dan kunt u een kopie van de notaspecificatie opsturen waarbij u de volgens u ten onrechte gefactureerde dagdelen omcirkelt. De gemeente stelt dan een onderzoek in. Op basis van dit onderzoek bepaalt de gemeente of de kosten wel of niet terecht zijn.
Kom ik als bewoner van een bejaarden- of studentenhuis ook in aanmerking voor bezoekersparkeren?

Bewoners van bejaarden- en studentenhuizen komen individueel ook in aanmerking voor bezoekersparkeren.

Hoe kan ik mijn bezoekersvergunningtransacties inkijken?

U kunt inloggen via Mijn loket of via de link www rotterdam.nl/parkerenonline.
Na het inloggen verschijnt een menu aan de linkerkant.

1. Kies voor 'producten inzien/wijzigen'
2. Klik uw bezoekersvergunning aan
3. Via de knop 'factuurspecificaties' komt u in het overzicht van de transacties.
4. Bovenaan is een balkje om eventueel van kwartaal te wisselen.

In dit overzicht staan de transacties van uw bezoekersvergunning vanaf september 2011.

Staat bij aantal eenheden een nul en daarnaast toch een bedrag? Dan is dit een transactie na het gebruik van uw 100 dagdelen.

 

Ik heb een klacht over de bezoekersvergunning.

Ik heb een naheffing gekregen omdat ik in een winkelstraat parkeerde, maar ik heb een ticket.
Dat kan. In een aantal straten kun u met de bezoekerspas alleen parkeren buiten de openingstijden van winkels. Het ticket gaat in vanaf het einde van die openingstijden.
De tijd waarop het parkeerticket geldt staat duidelijk op het ticket vermeld.
Op het sectorvel dat u heeft ontvangen bij de bezoekerspas staat duidelijk aangegeven waar de pas wel/niet geldig is.

Ik kan de pas niet buiten de sector gebruiken.
Dat klopt; de bezoekerspas is alleen geldig in de sector waar u woont.

Hoe kan ik een klacht indienen?
U kunt uw klacht digitaal indienen. Als u geen internet heeft kunt u ook een brief sturen naar de gemeente Rotterdam, Postbus 750, 3000 AT Rotterdam.

Ik heb een bezoekersvergunning aangevraagd, maar ik krijg hem niet. Hoe kan ik een bezwaar tegen dit besluit indienen?
U kunt binnen 6 weken nadat u het besluit te horen heeft gekregen schriftelijk bezwaar maken bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie. Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de gronden van het bezwaar, de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U dient een kopie van het besluit als bijlage bij uw bezwaarschrift mee te zenden.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken