bezoekersparkeervergunning

Woont u in een betaald parkeergebied, dan kunt u met de bezoekersparkeervergunning uw bezoek tegen gereduceerd tarief laten parkeren.

Aanvragen

Via bovenstaande groene button kunt u een bezoekersparkeervergunning aanvragen of uw bestaande vergunning inzien, wijzigen of opzeggen.

Kosten
De bezoekersparkeervergunning is gratis aan te vragen en geeft u recht op honderd dagdelen van vijf uur per kalenderjaar. De dagdelen zijn vijf aaneengesloten uren die ingaan op het moment dat u uw bezoek heeft aangemeld. Per afgenomen dagdeel betaalt u € 1,50.

Alle kosten die met de bezoekersparkeervergunning worden gemaakt, worden achteraf per kwartaal automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder.

Bezoek Aanmelden
De dagdelen kunt u gebruiken door uw bezoek digitaal aan te melden. U geeft het kenteken en het tijdstip van het bezoek door. Dat kan via internet (computer, tablet of mobiele telefoon) of - als u geen internet heeft - via een sms-bericht of telefonisch. Hoe het digitaal aanmelden van uw bezoek precies werkt leest u op de pagina over het aanmelden parkeren bezoek.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Bewoners kunnen een bezoekersparkeervergunning krijgen als:
- zij wonen in een gebied waar betaald parkeren geldt
- zij op dat adres ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen

Per huishouden wordt één bezoekersparkeervergunning verstrekt. Een huishouden bestaat uit één of meer bewoners die in één woonruimte wonen en samen in hun dagelijkse onderhoud voorzien.

Bedrijven kunnen geen gebruik maken van bezoekersparkeren.

aanvragen

Digitaal
U kunt een bezoekersparkeervergunning online aanvragen via bovenstaande button. Om Mijn Loket te gebruiken heeft u een DigiD inlogcode nodig. Als u de bezoekersparkeervergunning digitaal aanvraagt, krijgt u direct per mail een ontvangstbevestiging. U wordt via e-mail ook op de hoogte gehouden van de voortgang van uw aanvraag. Daarnaast kunt u in Mijn Loket de status van al uw lopende aanvragen inzien.

Post
U kunt ook het formulier Aanvraag Bezoekersvergunning downloaden, printen, invullen en opsturen naar:
Gemeente Rotterdam
Publiekszaken Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Na beoordeling ontvangt u per post het besluit over uw aanvraag. Bij een positief besluit ontvangt u de benodigde inloggegevens. Tegen het besluit kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Langskomen
U kunt in een stadswinkel alleen op afspraak een bezoekersparkeervergunning aanvragen. U kunt hiervoor een afspraak maken.

gevraagde gegevens

- Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager
- Kopie recent bankafschrift van maximaal 3 maanden oud of kopie geldige bankpas

procedures

Uw bezoekersparkeervergunning geeft u recht op honderd dagdelen van vijf uur per kalenderjaar. Bij het eerste gebruik in het volgende kalenderjaar krijgt u opnieuw het recht op honderd dagdelen. Niet gebruikte dagdelen van het lopende kalenderjaar komen op 31 december (om middernacht) te vervallen.

wetten en regels
Gebruiksvoorschriften digitale bezoekers- en mantelzorgvergunning 
 
doorlooptijd
Via Mijn Loket 1 werkdag. Via de post 5 werkdagen vanaf de datum dat uw aanvraag is geregistreerd bij de gemeente Rotterdam
bezwaren en beroepen
Meer informatie vindt u op de pagina bezwaar indienen.

voor meer informatie wenden tot
Kijk onderaan deze pagina of uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam

Wilt u informatie over uw (aangevraagde) parkeerproducten, kijk dan in Mijn Loket via de link parkeren online.

Meer informatie over parkeren vindt u op de pagina over parkeren.
veelgestelde vragen
Hoe krijg ik nieuwe dagdelen?

Per 1 januari van het volgende kalenderjaar worden er automatisch 100 nieuwe dagdelen bijgeschreven. Niet gebruikte dagdelen van het voorgaande kalenderjaar vervallen.

Als alle dagdelen zijn verbruikt, is het niet mogelijk om dagdelen bij te kopen. Uw bezoek kan dan gebruik maken van kentekenparkeren (betalen via de parkeerautomaat) of 06-parkeren.

Ik heb nog saldo over van het voorgaande jaar: wordt dat saldo meegenomen in het nieuwe jaar?

Nee, u kunt geen saldo meenemen van voorgaande jaren.

Waar kan ik de bezoekersparkeervergunning gebruiken?

De bezoekersparkeervergunning geldt in de parkeersector waarin u woont, behalve in de winkelstraten. Om de parkeerdruk in die straten niet te verhogen kan daar alleen na winkelsluitingstijd met de bezoekersparkeervergunning geparkeerd worden.

Bij toekenning van de bezoekersparkeervergunning ontvangt u een lijst met straatnamen waar u uw bezoeker kunt laten parkeren. Welke straten in uw sector winkelstraten zijn, staat hier ook op vermeld. Bekijk de lijsten met straten op de pagina over parkeersectoren of bekijk de lijst met straten van uw eigen parkeersector in Mijn Loket.

Kan ik de kosten van het bezoekersparkeren van een andere rekening laten afschrijven?

Dit is mogelijk indien u dit schriftelijk aan de gemeente doorgeeft met het formulier Machtiging betaling.

Hoe wijzig ik mijn gegevens? Ik ga verhuizen, wat nu?

Verhuist u binnen uw eigen parkeersector?
Gaat u verhuizen maar blijft u in dezelfde parkeersector wonen? U kunt de bezoekersparkeervergunning ook op uw nieuwe adres gebruiken. Stuurt u wel een adreswijziging naar de gemeente Rotterdam. Adreswijzigingen kunt u digitaal of via een formulier per post doorgeven. U vindt deze mogelijkheden op de pagina verhuizen.U kiest daar voor verhuizen binnen de gemeente. De gemeente Rotterdam verwerkt automatisch uw adreswijziging.

Verhuist u naar een andere parkeersector?
Bij verhuizing naar een adres buiten uw huidige parkeersector wordt u verzocht de bezoekersparkeervergunning op te zeggen via de groene knop 'aanvragen' op de pagina parkeren  of per post met het opzeggingsformulier. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging met de exacte datum van de blokkade van de oude vergunning. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen indien u de opzegging indient per post. U kunt voor het nieuwe adres een nieuwe bezoekersparkeervergunning aanvragen.

Verhuist u naar een gebied waar geen betaald parkeren geldt, of buiten Rotterdam?
U wordt verzocht de bezoekersparkeervergunning op te zeggen via de groene knop 'aanvragen' op de pagina parkeren  of per post met het opzeggingsformulier. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging met de exacte datum van de blokkade van de oude vergunning. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen indien u de opzegging indient per post.

Kom ik als bewoner van een bejaarden- of studentenhuis ook in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning?

Bewoners van bejaarden- en studentenhuizen komen individueel ook in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning.

Kan ik de bezoekersparkeervergunning ook in winkelstraten gebruiken?

Dat kan alleen buiten winkelopeningstijden. U kunt uw bezoek wel laten parkeren in de zijstraten – als dat geen winkelstraten zijn. Na sluitingstijd van de winkels kunt u de bezoekersparkeervergunning wel gebruiken in winkelstraten.

Ik heb een vraag over de betaling van mijn parkeerproduct
U vindt een overzicht van alle vragen over het betalen van uw parkeerproducten op de pagina: veelgestelde vragen betaling parkeerproducten.
Ik heb een afwijzing op mijn aanvraag gehad omdat er al een bezoekersparkeervergunning op dit adres zou zijn. Maar ik woon alleen?

In dit geval belt u naar het gemeentelijk informatienummer 14 010.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken