bezoekersparkeervergunning

Woont u in Rotterdam in een gebied waar u betaald moet parkeren, dan kunt u met de bezoekersparkeervergunning uw bezoek tegen een lager tarief laten parkeren.

Aanvragen

Online aanvragen
U kunt online de bezoekersparkeervergunning aanvragen via de knop 'aanvragen'. U logt in met uw DigiD.

Online inzien, wijzigen, opzeggen
Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze online inzien, wijzigen of opzeggen.

Post
U kunt ook een ingevuld formulier opsturen. De verwerking duurt wel langer dan een online aanvraag:

Langskomen
Als u wilt langskomen, moet u een afspraak maken voor het aanvragen, opzeggen of wijzigen van de bezoekersparkeervergunning. U kunt ook iemand officieel toestemming geven om voor u aan de balie een bezoekersparkeervergunning aan te vragen.

Algemene informatie
De bezoekersparkeervergunning gebruikt u in de parkeersector waarin u woont, behalve in de winkelstraten. Parkeren in de winkelstraten kan alleen als de winkels gesloten zijn. 
De dagdelen kunt u gebruiken door het aanmelden van uw bezoek.
Meer informatie vindt u op de pagina parkeren.

Kosten
De bezoekersparkeervergunning zelf is gratis aan te vragen.

U heeft honderd dagdelen van vijf uur per kalenderjaar. U betaalt in 2017 per gebruikt dagdeel € 1,50.
Eén dagdeel bestaat uit vijf aaneengesloten uren die ingaan op het moment dat u uw bezoek heeft aangemeld. Als alle dagdelen zijn verbruikt, is het niet mogelijk om dagdelen bij te kopen.

Alle kosten die met de bezoekersparkeervergunning worden gemaakt, worden achteraf per 3 maanden automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder. U kunt de kosten van een andere rekening laten afschrijven door dit schriftelijk door te geven via het formulier machtiging betaling.

Afgenomen dagdelen bekijkt u via uw persoonlijke pagina . Uw betalingsoverzicht vindt u in Mijn Loket.

meer informatie
voor wie

Bewoners komen voor een bezoekersparkeervergunning in aanmerking als:         

  • zij wonen in een betaald parkeergebied
  • zij staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres waar zij wonen.

Per huishouden wordt één bezoekersparkeervergunning uitgegeven. Een huishouden bestaat uit één of meer bewoners die in één woonruimte wonen en samen in hun dagelijkse onderhoud voorzien. Bewoners van bejaarden- en studentenhuizen komen individueel ook in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning.

Bedrijven kunnen geen gebruik maken van bezoekersparkeren.

gevraagde gegevens
Op het formulier staat aangegeven welke documenten u nodig heeft.
procedures
Bij een positief besluit ontvangt u de inloggegevens. Bent u het niet eens met een toewijzing of afwijzing van de bezoekersparkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

Voor het gebruik van de bezoekersparkeervergunning bekijkt u het infoblad gebruiksvoorschriften.
doorlooptijd
Aanvragen en wijzigingen worden online binnen een werkdag verwerkt, per post duurt het vijf werkdagen.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, neem dan contact op.
veelgestelde vragen
Ik heb een vraag over het betalen van mijn parkeervergunning.

Kijk of het antwoord op uw vraag voorkomt op de pagina veelgestelde vragen betaling parkeerproducten.

Hoe wijzig ik mijn gegevens? Ik ga verhuizen, wat nu?

Verhuist u naar een ander gebied waar betaald parkeren geldt?
Bij een verhuizing kunt u zelf uw bezoekersparkeervergunning op het oude adres opzeggen:

U krijgt een schriftelijke bevestiging met de exacte datum van de blokkade van de vergunning. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen als u de opzegging indient per post. Indien u de bezoekersparkeervergunning niet opzegt, zal de gemeente de bezoekersvergunning beëindigen zodra de verhuizing is verwerkt in de administratie.
U moet zelf voor het nieuwe adres een nieuwe bezoekersparkeervergunning aanvragen.

Verhuist u naar een gebied waar geen betaald parkeren geldt, of buiten Rotterdam?

U kunt zelf de bezoekersparkeervergunning opzeggen:

U krijgt een schriftelijke bevestiging met  de exacte datum van de blokkade van de oude vergunning. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen als u de opzegging indient per post. Indien u de bezoekersparkeervergunning niet opzegt, zal de gemeente de bezoekersvergunning beëindigen zodra de verhuizing is verwerkt in de administratie.

Ik heb een afwijzing op mijn aanvraag gehad omdat er al een bezoekersparkeervergunning op dit adres zou zijn. Maar ik woon alleen?

In dit geval belt u naar het gemeentelijk informatienummer 14 010.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken