bezoekersparkeervergunning

Woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam, dan kunt u met de bezoekersparkeervergunning uw bezoek tegen een lager tarief laten parkeren.

Aanvragen

Online aanvragen
U kunt online de bezoekersparkeervergunning aanvragen via de knop. Dit is sneller en veiliger dan per post.

Online inzien, wijzigen, opzeggen
Heeft u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning, dan kunt u deze digitaal inzien, wijzigen of opzeggen.

Post
U kunt ook een ingevuld formulier opsturen, in dit geval duurt de verwerking langer dan een online aanvraag:

Langskomen
Als u wilt langskomen, moet u een afspraak maken voor het aanvragen, opzeggen of wijzigen van de bezoekersparkeervergunning. U kunt ook iemand machtigen om voor u aan de balie een bezoekersparkeervergunning aan te vragen.

Algemene informatie
De bezoekersparkeervergunning gebruikt u in de parkeersector waarin u woont, behalve in de winkelstraten. Parkeren in de winkelstraten kan alleen buiten winkelopeningstijden.
De dagdelen kunt u gebruiken door het aanmelden van uw bezoek.
Meer informatie vindt u op de pagina parkeren.

Kosten
De bezoekersparkeervergunning is gratis aan te vragen. U krijgt honderd dagdelen van vijf uur per kalenderjaar. Eén dagdeel bestaat uit vijf aaneengesloten uren die ingaan op het moment dat u uw bezoek heeft aangemeld. Als alle dagdelen zijn verbruikt, is het niet mogelijk om dagdelen bij te kopen. U betaalt per gebruikt dagdeel € 1,50 (prijspeil 2016).
Alle kosten die met de bezoekersparkeervergunning worden gemaakt, worden achteraf per kwartaal automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder. U kunt de kosten van een andere rekening laten afschrijven door dit schriftelijk door te geven via het formulier machtiging betaling.
Afgenomen dagdelen bekijkt u via uw persoonlijke pagina, uw betalingsoverzicht vindt u in Mijn Loket.

meer informatie
voor wie

Bewoners komen voor een bezoekersparkeervergunning in aanmerking als:         

  • zij wonen in een betaald parkeergebied
  • zij staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres waar zij wonen

Per huishouden wordt één bezoekersparkeervergunning uitgegeven. Een huishouden bestaat uit één of meer bewoners die in één woonruimte wonen en samen in hun dagelijkse onderhoud voorzien. Bewoners van bejaarden- en studentenhuizen komen individueel ook in aanmerking voor een bezoekersparkeervergunning.

Bedrijven kunnen geen gebruik maken van bezoekersparkeren.

procedures
Bij een positief besluit ontvangt u de benodigde inloggegevens. Bent u het oneens met een toe- of afwijzing van de bezoekersparkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken. Voor het gebruik van de bezoekersparkeervergunning bekijkt u het document gebruiksvoorschriften.
doorlooptijd
Aanvragen en wijzigingen worden digitaal binnen een werkdag verwerkt, per post duurt het vijf werkdagen.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, neem dan contact op.
veelgestelde vragen
Ik heb een vraag over het betalen van mijn parkeervergunning.

Kijk of het antwoord op uw vraag voorkomt op de pagina veelgestelde vragen betaling parkeerproducten.

Hoe wijzig ik mijn gegevens? Ik ga verhuizen, wat nu?

Verhuist u binnen uw eigen parkeersector?
Gaat u verhuizen maar blijft u in dezelfde parkeersector wonen? U kunt de bezoekersparkeervergunning ook op uw nieuwe adres gebruiken. Stuurt u wel een adreswijziging naar de gemeente Rotterdam. Adreswijzigingen kunt u digitaal of via een formulier per post doorgeven. U vindt deze mogelijkheden op de pagina verhuizen.U kiest daar voor verhuizen binnen de gemeente. De gemeente Rotterdam verwerkt automatisch uw adreswijziging.

Verhuist u naar een andere parkeersector?
Bij verhuizing naar een adres buiten uw huidige parkeersector wordt u verzocht de bezoekersparkeervergunning op te zeggen via de groene knop 'aanvragen' op de pagina parkeren  of per post met het opzeggingsformulier. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging met de exacte datum van de blokkade van de oude vergunning. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen indien u de opzegging indient per post. U kunt voor het nieuwe adres een nieuwe bezoekersparkeervergunning aanvragen.

Verhuist u naar een gebied waar geen betaald parkeren geldt, of buiten Rotterdam?
U wordt verzocht de bezoekersparkeervergunning op te zeggen via de groene knop 'aanvragen' op de pagina parkeren  of per post met het opzeggingsformulier. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging met de exacte datum van de blokkade van de oude vergunning. Houdt u rekening met een verwerkingstijd van tien werkdagen indien u de opzegging indient per post.

Ik heb een afwijzing op mijn aanvraag gehad omdat er al een bezoekersparkeervergunning op dit adres zou zijn. Maar ik woon alleen?

In dit geval belt u naar het gemeentelijk informatienummer 14 010.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken