kunst en cultuur

  • Scapinodansers
  • Catwalk met dansende mannen
  • Kinderen bespelen instrument
  • Rotterdam Marketing

kunst en cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. We willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan, en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door diverse culturele organisaties. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen.

nieuws

Extreem sportieve augustusmaand
Sporten hoeft echt niet moeilijk te zijn. Een potje dansen verbrandt bijvoorbeeld al heel wat calorieën.
30 juli 2015 | lees meer
Het Nieuwe Instituut
Het Nederlands Architectuurinstituut heet na de fusie met Premsela en Virtueel Platform op 1 januari 2013 Het Nieuwe Instituut.
30 juli 2015 | lees meer
Het Rotterdamse Stadspanel over het kunst- en cultuuraanbod in Rotterdam
Onderzoek onder leden van het Digitaal Stadspanel Rotterdam naar het Rotterdamse kunst- en cultuuraanbod.
28 juli 2015 | lees meer
Dansen in de zomer
SKVR Zomerdansrooster gestart!
22 juli 2015 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken