kunst en cultuur

  • Scapinodansers
  • Catwalk met dansende mannen
  • Kinderen bespelen instrument
  • Rotterdam Marketing

kunst en cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. We willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan, en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door diverse culturele organisaties. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen.

kunst en cultuur nieuws

Speur mee in Historische Tuin Schoonoord
Heb jij altijd al een echte natuurspeurder willen zijn? Doe dan mee aan de Kriebelpootjes Natuurspeurtocht in Tuin Schoonoord!
12 mei 2015 | lees meer
Studenten brengen superhelden tot leven
Elke wereldstad verdient een superheldenteam: New York heeft de Avengers, Londen heeft Excalibur. En vanaf nu heeft Rotterdam: TEAM 010.
12 mei 2015 | lees meer
Veteranendag Koninklijke Landmacht in Cruise Terminal Rotterdam
De veteranendag van de Koninklijke Landmacht worden dit jaar gehouden op 12 en 13 mei.
08 mei 2015 | lees meer
Brandgrensrun
Rotterdam Running Crew organiseert de loop om de slachtoffers van 14 mei 1940 te herdenken én de vrijheid te vieren.
07 mei 2015 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken