kunst en cultuur

  • Scapinodansers
  • Catwalk met dansende mannen
  • Kinderen bespelen instrument
  • Rotterdam Marketing

kunst en cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. We willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan, en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door diverse culturele organisaties. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen.

nieuws

Prijs Beste Rotterdame Boek 2015 voor Raoul de Jong en Hans Wilschut
De winnaars van de prijs voor het Beste Rotterdamse Boek zijn: Raoul de Jong en Hans Wilschut.
17 november 2015 | lees meer
Gezocht: duizenden regenboogtekeningen
Ugo Rondinone vraagt kinderen om regenboogtekeningen voor zijn installatie te maken.
17 november 2015 | lees meer
Girl Problems
Girl Problems is een edutainment programma voor en door jongeren.
17 november 2015 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken