kunst en cultuur

  • Scapinodansers
  • Catwalk met dansende mannen
  • Kinderen bespelen instrument
  • Rotterdam Marketing

kunst en cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. We willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan, en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door diverse culturele organisaties. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen.

nieuws

Tv-serie ‘Hoog’ viert twintig jaar Erasmusbrug
Acht weken lang in de ban van de Zwaan
25 augustus 2016 | lees meer
De nacht van de Kaap
Op 2 september 2016 barst vanaf 17:00 uur het festival De Nacht van de Kaap los op Katendrecht.
25 augustus 2016 | lees meer
Parfum de BoemBoem ontdekt Rotterdamse Merwe-Vierhavens
Fietsen en slapen in het dynamische Rotterdamse havengebied tijdens Fabrique Mozaïque.
22 augustus 2016 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken