kunst en cultuur

  • Scapinodansers
  • Catwalk met dansende mannen
  • Kinderen bespelen instrument
  • Rotterdam Marketing

kunst en cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. We willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan, en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door diverse culturele organisaties. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen.

kunst en cultuur nieuws

Reusachtige dieren in het centrum
De nieuwe Markthal verdient alle aandacht. In het centrum zijn dan ook overal elementen van het plafondkunstwerk ‘Horn of Plenty’ te zien.
29 september 2014 | lees meer
Icons
Scapino Ballet Rotterdam presenteert op 1 oktober in de Rotterdamse Schouwburg de première van ICONS.
26 september 2014 | lees meer
Design Art
De Rotterdamse Galerie VIVID is een van de eerste galeries die het grensgebied tussen design en kunst onderzoekt.
22 september 2014 | lees meer
Uitreiking cultuurpenning
Dick Pakkert heeft uit handen van wethouder Adriaan Visser de Cultuurpenning gekregen van stad Rotterdam.
17 september 2014 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken