kunst en cultuur

  • Scapinodansers
  • Catwalk met dansende mannen
  • Kinderen bespelen instrument
  • Rotterdam Marketing

kunst en cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. We willen optimale voorwaarden scheppen voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur wordt meer verstaan dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie zijn voorbeelden van kunst en cultuur.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, het lokaal mediabeleid, vrijetijdsbeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan, en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd door diverse culturele organisaties. Hiervoor stellen we meerjarige subsidies beschikbaar en subsidies voor de uitvoering van eenmalige projecten. Per jaar behandelen we zo'n 700 subsidieaanvragen.

kunst en cultuur nieuws

‘Oorlogsmuseum’ is totaal vernieuwd
Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam was tot afgelopen zomer een klein museum met een groot verhaal.
25 maart 2015 | lees meer
Maxime Verhagen complimenteert Rotterdamse aanpak onderhoud bruggen
Op vrijdag 13 maart maakte Bouwend Nederland het resultaat bekend van haar onderzoek naar de staat van onderhoud van bruggen in Nederland.
16 maart 2015 | lees meer
Maarten van Rossem in Bibliotheektheater
Maarten van Rossem analyseert de waanzin van de Eerste Wereldoorlog op 11 maart in het Bibliotheektheater.
05 maart 2015 | lees meer
Kunst in de Maastunnel
Tot 1 juni is een bijzondere expositie te zien van kunstenaars van QWAZT in de kiosken in de hal van de Maastunnel.
05 maart 2015 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken