digitale dienstverlening

 

De gemeente is voor iedereen met een internetaansluiting en DigiD bereikbaar op elke locatie.

De digitale dienstverlening van de gemeente Rotterdam

Regel het via Mijn Loket

Want zakendoen met de gemeente Rotterdam kan ook via internet. De dienstverlening van de gemeente is die als van een webwinkel: snel, veilig, gemakkelijk en altijd bereikbaar.

Mijn Loket
Het digitale gemeentelijk loket heet Mijn Loket. Veel producten zijn via Mijn Loket aan te vragen en soms zelfs te betalen met I-Deal of creditcard. Op de volgende pagina’s kunt u zien welke producten digitaal kunnen worden aangevraagd en welke niet: Mijn loket voor burgers en Mijn loket voor bedrijven.

Producten waarvoor u nog wel langs moet komen
Voor een aantal producten is een persoonlijk bezoek aan een stadswinkel noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor identiteitsdocumenten zoals een paspoort of rijbewijs. In dit geval kunt u digitaal een afspraak maken en bent u direct aan de beurt.

Makkelijk en snel

  • snel: u kunt op ieder moment, en waar u wilt, een product aanvragen of een afspraak maken
  • makkelijk: u logt in op Mijn Loket met uw DigID-inlogcode en vraagt direct het product van uw keuze aan 
  • actueel en compleet: bekijk de status van uw aanvragen, raadpleeg gemeentelijke aanslagen en bekijk uw persoonlijke gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP)
  • veilig: het gebruik van DigiD waarborgt de privacy van uw persoonsgegevens
  • na inloggen ziet u dat uw persoonsgegevens al zijn ingevuld op het aanvraagformulier
  • meer informatie over online betalen

Gegevens reeds ingevuld
Een ander voordeel van de digitale dienstverlening is dat persoons- en bedrijfsgegevens die bij ons reeds bekend zijn al ingevuld zijn. Bij iedere nieuwe aanvraag zijn de aanvraagformulieren op die zaken al ingevuld. Het maakt de kans op fouten kleiner.

Minder papier
De gemeente heeft ook ingezet op het terugdringen van de papierwinkel. Veel formulieren zijn geschrapt of er is één formulier van gemaakt. Voor het melden van overlast in de buitenruimte kan van hetzelfde formulier gebruikt gemaakt worden waarop ook vragen en klachten aan de gemeente worden ingediend.

Heeft u geen internetaansluiting?
Voor diegene die geen internetaansluiting heeft, is een internetzuil aanwezig in de stadswinkel in de buurt. U kunt ook van de computers in de bibliotheek gebruik maken. 

Rotterdam

uw computersysteem en mijn loket

Om via Mijn Loket digitaal producten aan te vragen of om een afspraak te maken, moet uw computersysteem beveiligd zijn en geen verouderde software bevatten. Bekijk deze tips voor veilig internetgebruik voordat u Mijn Loket gebruikt.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken