dieren in rotterdam

 

Rotterdam wil bijdragen aan een beter leven voor dieren.

Leguaan

Op stap met een leguaan

Een beter leven voor alle dieren in Rotterdam, stadsdieren en huisdieren; daar gaan wij als gemeente Rotterdam voor. Hoe we dat aanpakken, leest u in de nota Dierenwelzijn.

Van dieren kunnen we genieten, in huis of tuin, in de natuur of op straat. Dieren kunnen ons helpen, zoals bijvoorbeeld de speciaal getrainde honden van Stichting Mission Puppy dat doen voor kinderen en jongeren met (eet)problemen. Maar dieren kunnen ook overlast veroorzaken. Klikt u op de verschillende diersoorten op deze pagina voor tips tegen overlast en een beschrijving van de dieren.

Wilt u met het dierenwelzijn rekening houden als u in de winkel inkopen doet? De Boodschappenhulp Dierenwelzijn van het Voedingscentrum helpt u.

Wilt u iets melden?

  • Als u een (vermoeden van) dierenmishandeling wil melden, belt u dan met de politie op 144.
  • Is er een ongeval, belt u dan met de Dierenambulance op 0900 - 112 0000.
  • Om overlast van (plaag)dieren te melden, kunt u bellen met gemeente Rotterdam op 14010.
  • Plaagdieren kunt u ook digitaal melden via www.rotterdam.nl/meldingen (behalve levende ratten in huis of achtertuin, daarvoor dient u wel te bellen met 14010). 

Huisdieren
Weet waar u aan begint voor u een huisdier neemt. Dieren blijken vaak meer zorg en geld te kosten dan men denkt. Daarom pleiten we ook voor een positieflijst voor reptielen: niet alle soorten zijn geschikt om als particulier te houden. Stichting Huisdierenwelzijn zet zich in voor een beter leven voor huisdieren.

Huisdieren kunnen voor veel vreugde zorgen, maar soms kunnen ze voor anderen juist overlast veroorzaken. Lees hier wat u kunt doen als u overlast heeft van katten.
Wilt u weten waar u uw hond kunt uitlaten? Dit zijn de uitlaatzones van Rotterdam per gebied.Dier zoek of gevonden?

Heeft u een kat of hond? Zorg dat het een chip heeft, zodat u ge´nformeerd kunt worden als het ooit zoek raakt. 
Bent u uw dier kwijt, of heeft u juist een dier gevonden? Lees hier over gevonden en vermiste dieren.

Dieren in de stad
Steeds meer dieren trekken naar de natuur van de stad, omdat hun natuurlijke habitat kleiner wordt – denk aan vossen, vleermuizen, steenmarters of bijen. Sommige dieren wilt u op afstand houden, andere stadsdieren worden vaak vertroeteld en gevoerd. Alle stadsdieren vinden in Rotterdam op eigen kracht voedsel. Voer geen stadsdieren zoals duiven , eenden, ganzen en meeuwen; mensenvoedsel is niet goed voor ze. Bovendien komen er plaagdieren op het voedsel af dat in de buitenruimte blijft liggen, zoals ratten. Rotterdam heeft een actieplan rattenoverlast opgesteld.

Loopt u in de stadsnatuur rond, dan kunt u opmerkelijke dieren, zoals grote grazers, of planten tegenkomen. Uitzonderlijke flora of fauna kunt u melden bij Bureau Stadsnatuur.

Hier vindt u per dier meer informatie:

bijen ratten
duiven vossen
katten vleermuizen
meeuwen steenmarters

Voorlichting en educatie
Meer weten over dieren? Verschillende recreatieschappen bieden veel info, zie Voorne-Putten-Rozenburg en Zuid-Hollands Landschap. Wilt u dieren van dichterbij bekijken? Ga dan eens naar een van de Rotterdamse kinderboerderijen, naar diergaarde Blijdorp of het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Beleid en wetten
Hoe we van overheidswege met flora en fauna om gaan, is vastgelegd in verschillende wetten en nota’s. Lees meer over beleid en wetten van flora en fauna.

Aanvullende informatie

Plaagdieren melden?
Hebt u of uw bedrijf last van plaagdieren in de openbare ruimte, meld u dat dan online via www.rotterdam.nl/meldingen. Kies de categorie 'dieren' en bij onderwerp het soort dier.
Let op: heeft u last van plaagdieren in uw huis of tuin? Bel 14010, dan maken we een afspraak met u. Want online is het niet mogelijk om plaagdieren in huis of tuin melden.
Spoed: een levende rat of een aantal wespen in de woning is een calamiteit. Belt u meteen 14010. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en komen direct naar u toe.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken