culturele instellingen dienen voor 102,2 miljoen euro subsidieverzoeken in

21 december 2011 | gemeente rotterdam | persbericht

109 Aanvragen voor Cultuurplan 2013-2016.

Culturele instellingen hebben 109 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van 102,2 miljoen ingediend voor het Cultuurplan 2013-2016. Voor het Cultuurplan is jaarlijks een budget van 77,25 miljoen euro beschikbaar. Dit is 14% minder dan voor het huidige Cultuurplan.

In oktober heeft de gemeenteraad het kader voor subsidieaanvragen vastgesteld. Daarin staan drie speerpunten centraal: talentontwikkeling, een levendige binnenstad en ondernemerschap.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaat zich nu over de ingediende aanvragen buigen en adviseert het college over de honorering van de aanvragen. In het najaar van 2012 presenteert het college haar verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2013-2016. Eind 2012 vindt definitieve besluitvorming plaats en wordt duidelijk hoe het cultuurbudget wordt verdeeld.

In 2007 werden 137 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 115,5 miljoen voor het Cultuurplan 2009-2012. Wethouder Laan:” Gezien het aantal aanvragen dat nu is ingediend, lijkt het dat de instellingen beseffen dat er nu echt minder overheidsgeld is voor cultuur en dat ze daarnaar gaan handelen.”

Toetsingscriteria
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) brengt een advies uit over de kwaliteit van de afzonderlijke aanvragen en maakt een afweging over het totaal van de aanvragen in relatie tot de benoemde speerpunten. Ook wordt bij het advies over de aanvragen gekeken naar het aantal producties, presentaties en bezoekers, naar het financieel beleid en naar de bedrijfsmatige aspecten. Tot slot zijn per discipline nog een aantal specifieke criteria benoemd die worden getoetst. Voor de advisering heeft de RRKC zeven commissies ingesteld. 

Cultuurplansubsidie
Cultuurplansubsidie is een structurele subsidie die met een intentie voor de looptijd van vier jaar wordt verleend. Instellingen die in het cultuurplan worden opgenomen, zijn sterke instellingen van kwalitatief hoog niveau. Het zijn ook de organisaties die naar verwachting het beste bijdragen aan de sociale, economische en ruimtelijke ambities van het college. Naast cultuurplansubsidies verstrekt de gemeente ook incidentele subsidies. De aanvraagprocedure hiervoor staat los van het Cultuurplan.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken