burgemeester aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb, Foto: Marc Nolte

burgemeester aboutaleb

Ahmed Aboutaleb is op 5 januari 2009 benoemd als burgemeester van Rotterdam. Op 5 januari 2015 is zijn tweede termijn van zes jaar ingegaan. De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente (college van B en W).

Voorzitter van het College
Hij is de voorzitter van het college en kan zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken. Het college als geheel en alle leden afzonderlijk zijn voor het gevoerde beleid en hun handelen verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Voorzitter van de Raad
De burgemeester is naast voorzitter van het college ook voorzitter van de gemeenteraad. Hij kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen en is verantwoordelijk voor de orde tijdens de vergadering. Hij maakt zelf geen deel uit van de gemeenteraad.

Bevoegdheden
Burgemeester Aboutaleb heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft hij internationale betrekkingen, bestuur, citymarketing en communicatie in zijn portefeuille.

 

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken