burgemeester aboutaleb

Burgemeester Aboutaleb, Foto: Marc Nolte

burgemeester aboutaleb

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente (college van B&W). De burgemeester is naast voorzitter van het college van B&W ook voorzitter van de gemeenteraad. Hij maakt zelf geen deel uit van de gemeenteraad.

De burgemeester heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Daarnaast heeft hij één of meer portefeuilles. Deze krijg hij toegewezen bij de vorming van het college van B&W na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de periode 2014-2018 zijn dat citymarketing en communicatie.

Op 5 januari 2009 werd de huidige burgemeester, Ahmed Aboutaleb, benoemd voor een periode van zes jaar. Inmiddels is op 5 januari 2015 zijn tweede termijn van zes jaar ingegaan. Hierna kan hij herbenoemd worden voor een derde ambtstermijn of kan een selectieprocedure voor een nieuwe burgemeester gestart worden.

voorzitter van het college

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester kan in het college zelf onderwerpen op de agenda zetten en eigen voorstellen in het college bespreken.

Het college als geheel en alle leden afzonderlijk zijn voor het gevoerde beleid en hun handelen verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

voorzitter van de raad

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en kan tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen. Als voorzitter draagt hij zorg voor de orde tijdens de vergadering.

contact met de burgemeester

Secretariaat burgemeester Aboutaleb
tel. 010 - 267 3893
e-mail: a.aboutaleb@rotterdam.nl

Postadres:
Stadhuis
Coolsingel 40
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken