bouwen

 

Alles over (ver)bouwen in Rotterdam.

Bouwen

(Ver)bouwplannen? Doe de zelftoets!

Voor (ver)bouwplannen kan een vergunning nodig zijn. Het aanvragen van een vergunning is niet altijd eenvoudig. Om te onderzoeken of een vergunning nodig is en wat daar allemaal bij komt kijken, bijvoorbeeld het raadplegen van de voorschriften van het bestemmingsplan, wordt aangeraden om de zelftoets te doen.

(Ver)bouwvergunning Overige vergunningen Service
Omgevingsvergunning bouwen (voorheen bouwvergunning) Standplaatsvergunning Funderingsloket
Vergunning nodig? (zelftoets) Tijdelijke verhuur Bouwplaatsvergunning
Sloop (melding of vergunning) Woonruimteonttrekking Bouwfysica
Wat kost het? (leges) Splitsingsvergunning Huisnummer aanvragen of intrekken
BLITTS: voor uw bouwaanvraag dakkapel Promotieactiviteiten Bouwtekeningen archief
Wat in te dienen (indieningsvereisten) Vergunning woonvorming Concept aanvraag (vooroverleg)
Procedure aanvraag omgevingsvergunning Omgevingsvergunningen (bv. kap, inrit/uitrit, milieu) Publicaties omgevingsvergunningen
Rotterdamse regels Subsidie/financiering Verhuizen
Bouwverordening (o.a. parkeren, bodem, geluid) Monumenten/beschermde stadsgezichten Contact bouwinspecteurs
Monumenten (beschermde bouwwerken) (Ver)bouwen en wonen Overige informatie
Welstand (uiterlijk bouwwerk) Subsidie funderingsonderzoek Kinderopvang starten
Bestemmingsplannen Huren of kopen Duurzaam bouwen
Archeologie (beschermde grond) Tuinuitbreiding Planschade
Luchtkwaliteit bij scholen en kinderopvang Zelfbouw Handige links
Landelijke regels Afval Kadaster
Burenrecht (Burgerlijk Wetboek) Bouw- en sloop Milieudienst (DCMR)
Omgevingsrecht (Wabo) Asbest Bouwbesluit online
Technisch (Bouwbesluit) Grond- en reststoffen Veiligheidsregio
Integriteit (Bibop) Rijksoverheid bouwregels

Rotterdam

Doe de zelftoets

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken