verleende omgevingsvergunning: lloydplantsoen nabij lloydstraat 300

28 november 2012

Leverende organisatie  | Aangeleverd op 28-11-2012


Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Delfshaven maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

 • Lloydplantsoen nabij LIoydstraat 300, omgevingsvergunning voor de plaatsing van een kunstwerk, verzenddatum van het besluit 16 november 2012, dossiernummer OMV. 12.10.00049


Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verlening, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

 • Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Delfshaven,
  Afdeling Servicedienst Rotterdam,
  Juridische diensten Rotterdam,
  Postbus 1011  3000 BA te Rotterdam

  Faxnummer (010) 2676300

Indienen verzoek om voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, ook binnen zes weken na datum van verlening, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

 • Rechtbank Rotterdam,
  sector Bestuursrecht,
  Postbus 50951  3007 BM Rotterdam

  Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Een kopie van de verleende vergunning kunt u aanvragen via telefoonnummer 14010.

 

Extra informatie:

Deze pagina is succesvol verzonden

logo gemeente Rotterdam

plattegrond

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken