bedrijfscontactfunctionarissen

 

Binnen het team MKB werken naast accountmanagers ook bedrijfscontactfunctionarissen.

Sinds dit jaar heeft de gemeente Rotterdam zes bedijfscontactfunctionarissen in dienst. Zij zijn het eerste en vaste aanspreekpunt van de gemeente voor de besturen van de ondernemersverenigingen en hebben kennis van het gebied. U kunt bij hen terecht voor alle kwesties die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben.

Wat kunnen zij voor u doen?

Als linking-pin naar zowel Stadsontwikkeling als de rest van de gemeente Rotterdam leggen zij de ‘cases’ en knelpunten die u bij hen brengt, bij de juiste personen neer. Vervolgens monitoren ze de voortgang en begeleiden zij u hierbij. Daarnaast nemen ze deel aan vergaderingen, helpen ze u organiseren en ondersteunen ze u waar nodig. Ze halen kennis op over wat u en andere ondernemers in uw gebied bezig houdt en delen dat binnen de gemeente ten behoeve van planvorming en beleidsontwikkeling. Zij hebben kennis van het gebied waarbinnen u onderneemt en kunnen u met de juiste netwerken in contact brengen.

Hebt u vragen? Neemt u dan vooral contact op met de bedrijfscontactfunctionarissen.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken