architectuur

 

De laatste decennia staat Rotterdam bekend als dé architectuurstad van Nederland.

Kantoorgebouw het Atlantic-huis (1930) in art-decostijl

Kantoorgebouw het Atlantic-huis (1930) in art-decostijl

De ontwikkeling van de Kop van Zuid en de hoogbouw in het centrum trekken veel aandacht in de media. Met de kubuswoningen van Piet Blom zijn ze uitgegroeid tot een toeristische attractie.

Voor de gewone Rotterdammer klinkt het geluid van een heistelling als muziek in de oren. Bouwputten en opgebroken straten zijn een teken van activiteit en vitaliteit: die stad komt nooit af...Voor de doorsnee bezoeker is Rotterdam als architectuurstad misschien iets nieuws. Het vooroorlogse Rotterdam stond bekend vanwege zijn lelijkheid en slechte woonomstandigheden. In de wederopbouwperiode kreeg Rotterdam vooral een zakelijk imago.

Rotterdam architectuurstad
Onder architecten had Rotterdam echter al sinds het begin van de twintigste eeuw een goede naam. De woningbouwprojecten van Michiel Brinkman en J.J.P. Oud, de eerste experimenten met hoogbouw van Van Tijen en de Van Nellefabriek van Brinkman & Van der Vlugt maakten Rotterdam de bakermat van het Nieuwe Bouwen. De befaamde Franse architect Le Corbusier was lyrisch over dit modernistische en sociale bedrijfscomplex. Ook de tuinsteden waren vernieuwend.

Wederopbouw
Na de Tweede Wereldoorlog oogstte de Wederopbouw van de stad veel bewondering bij stedenbouwkundigen. De radicale vernieuwing van het stadscentrum was bijzonder, want in de meeste steden werd immers de oude stad gereconstrueerd. Tegenwoordig wordt een tiental naoorlogse wijken onderscheiden.

Van Stadsvernieuwing tot Vinexwijk
Een nieuw aandachtspunt in de jaren zeventig was de aanpak van de Stadsvernieuwing en de infrastructuur. Daarna volgde de transformatie van oude haven- en industriegebieden tot aantrekkelijke woongebieden, zoals het DWL-terrein en de Kop van Zuid. Stadsbewoners die in de buurt van de stad willen wonen kunnen sinds eind vorige eeuw terecht in de Vinexwijken.

(Inter)nationale architectuur
Rotterdam heeft met de culturele instellingen NAi, AIR en ArchiCenter, de onderwijsinstellingen Academie van Bouwkunst en het Berlage Instituut een vooraanstaande positie in de (inter)nationale architectuur.
Vele bekende architectenbureaus als Van den Broek & Bakema, Maaskant, Quist, Hoogstad, Weeber, OMA, MVRDV en Neutelings Riedijk zijn in Rotterdam groot geworden.
Rotterdam had in de vorm van de sectie architectuur van de RKS en het in 1992 opgerichte ArchiCenter ook de eerste lokale architectuuractiviteiten en was voortrekker bij de jaarlijkse Dag van de Architectuur.

Architect aan zet
Het onderzoeksproject ‘Architect aan zet’ moet helpen de regels en administratieve lasten verminderen. Lees hier meer over op de pagina Architect aan zet.

Nota Architectuur en Rotterdam
De nota Architectuur en Rotterdam is de eerste stap in de vernieuwing van het architectuurbeleid van de gemeente Rotterdam. De vernieuwing schuilt in het verleggen van de aandacht voor opvallende bouwwerken naar meer aandacht voor cultuurhistorie, stedenbouwkundige samenhang en toekomstgerichtheid van de gebouwen. De nota Architectuur en Rotterdam is op 26 januari 2010 vastgesteld door het College van B&W.
Doel van de nota is een beweging op gang te brengen, om het - ook nu al rijke - architectuurklimaat in bovengenoemde richting te bevorderen en te verbreden, teneinde het (internationale) imago van de stad op het gebied van architectuur  te vergroten. Samenwerking en draagvlak bij betrokken partijen is daarbij van groot belang. De nota is dan ook in een intensief proces besproken met diverse personen en groeperingen die een bijdrage leveren aan de stad. Het enthousiasme en de bijdragen van deze partijen zijn een belangrijke voedingsbodem geweest voor ideeën die in de nota zijn opgenomen. Samen met hen is de uitvoeringsagenda Architectuur en Rotterdam omgezet in een actieprogramma, gericht op versterking van het architectuurklimaat in Rotterdam.

Rotterdam

selectie uit architectuur

  • Kunsthal
  • De Hef
  • Kantoorgebouw De Brug
  • Erasmusbrug1
  • Sparta Stadion
  • Graansilo
  • Bijenkorf
  • Woonhuis Gestel

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken