anders geregeld op de west-kruiskade

 

Rotterdam wil ondernemen stimuleren. In sommige gevallen zitten gemeentelijke regels in de weg.

Kaartje gebied west-kruiskade

'Anders geregeld' op de West-Kruiskade

Daarom onderzocht de gemeente de regeldruk op de West-Kruiskade. In juni 2015 is de pilot ‘Anders Geregeld op de West-Kruiskade’ gestart. Op initiatief van de ondernemers is in dit gebied een aantal regels tijdelijk versoepeld om makkelijker en prettiger te kunnen ondernemen.

In totaal zijn drie proeven uitgevoerd. Twee voor de gehele straat en één voor individuele ondernemers. Bij de proeven zijn van begin tot eind verschillende partijen betrokken, zoals: Alliantie West-Kruiskade, ondernemersvereniging BIZ, bewonersvertegenwoordiging, politie, RET, Platform 31 en de gemeentelijke Toezicht en Handhaving en Verkeer en Vervoer.

Ervaringen delen
De pilot op de West-Kruiskade is in februari 2017 afgerond. Ondernemers zijn tevreden met de versoepeling van de regels. Een aantal openingstijden is tijdelijk verruimd, de uitstallingen en reclameborden op de stoep hoefden niet meer per se aan de gevel te staan en het stopverbod in de straat is opgeheven. Laden en lossen is daardoor de gehele dag mogelijk. Afgesproken is dat de aangepaste regels vooraf door de ondernemers zelf werden afgestemd met de direct omwonenden en buurondernemers. Hierdoor is er een goede samenwerking ontstaan tussen de ondernemers, bewoners, wijkagent, wijkbeheerder en gemeente.

De Alliantie West-Kruiskade, wijkbeheerder en wijkagent hielden de (verkeers-)veiligheid in de gaten. Tijdens de pilot was er regelmatig overleg tussen de betrokken partijen om ervaringen en de voortgang te bespreken. Daarnaast was er een meldpunt voor signalen en zowel de Alliantie West-Kruiskade als de gemeente was bereikbaar voor vragen en opmerkingen. Tijdens de pilot zijn er nauwelijks meldingen gedaan. Als er een melding werd gedaan, dan gingen betrokken partijen samen op pad om de oorzaak van de melding te achterhalen en te kijken naar een passende oplossing indien nodig.

Vervolg 'Anders geregeld op de West-Kruiskade'
Na de pilot is onderzocht welke effecten de proeven hebben gehad voor de ondernemers en het gebied. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar de veiligheid en aantrekkelijkheid van het winkelgebied.
Het versoepelen van regels op de West-Kruiskade blijkt een goede zet. Ondernemers dragen meer verantwoordelijkheid voor hun winkelgebied. Concreet betekent dit voor de West-Kruiskade dat het stopverbod blijvend is opgeheven, dat het uitstalbeleid gedurende minimaal een jaar blijft verruimd en dat een aantal ondernemers tot de zomer 2017 langer open mag blijven. De Alliantie West-Kruiskade blijft het komende jaar het meldpunt voor signalen, vragen en opmerkingen van ondernemers en bewoners.

Het verminderen van de regeldruk op de West-Kruiskade is een goed voorbeeld voor de stad. Wethouder Struijvenberg wil de pilot ‘Anders Geregeld’ ook in andere winkelgebied starten. In het voorjaar van 2017 beslist het college over het volgende gebied dat gaat deelnemen aan de pilot.

Pilot Blending010
Naast de pilot ‘Anders Geregeld op de West-Kruiskade’ loopt ook de pilot ‘Blending010’. Kookboek kopen in een restaurant, mee doen aan een proeverij in een slijterij, een wijntje in een schoenenwinkel. Zo gek klinkt dat niet? Toch is dit allemaal niet toegestaan binnen de huidige Drank- en Horecawet. Binnen de pilot Blending010 wordt dit voor 25 deelnemers tijdelijk wel toegestaan. De pilot loopt sinds april 2016. Meer informatie staat op www.rotterdam.nl/blending010.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken