basisschool jan antonie bijloo

Openbare basisschool in Het Lage Land, Prins Alexander.

Achtergrondinformatie

Voor openbare basisschool Jan Antonie Bijloo is een goede sfeer op school erg belangrijk. De school is met ruim 200 leerlingen niet heel groot. Dat past goed bij het adaptief onderwijs dat er gegeven wordt. De school wil vooral maatwerk leveren voor ieder individueel kind, zonder het samenwerken en het groepsgevoel aan de kant te schuiven. De kinderen leren zelfstandig werken, zodat kinderen die extra instructie nodig hebben de onverdeelde aandacht van de leerkracht hebben. Vooral in groep 3 probeert de school de groepen klein te houden, omdat dat een belangrijke periode is. Een zorgteam met remedial teachers en twee intern begeleiders staat klaar voor kinderen die nog meer ondersteuning nodig hebben.

Het schoolgebouw ligt aan een flink schoolplein, dat grenst aan een sportveld met gras. Er is ook nog een kunstgrasveld. Dat heeft alles te maken met het feit dat de Jan Antonie Bijloo een ‘sportieve basisschool’ is. Dat betekent dat de kinderen, ook de kleuters, extra veel sport krijgen, door vakdocenten. De school werkt samen met sportverenigingen in de buurt; trainers van die verenigingen komen lessen geven. Natuurlijk doet de school vaak mee aan sporttoernooien van de dienst Sport en Recreatie. Ten slotte heeft de school een motorisch remedial teacher, zodat ook kinderen met een bewegingsachterstand zich op dat gebied kunnen ontwikkelen.

Op de Jan Antonie Bijlooschool is er een continurooster van half negen tot half drie. Leerkrachten vangen de kinderen tussen de middag op. ‘s Morgens kunnen kinderen al om half acht op school terecht. Na school wordt de opvang geregeld door stichting BijDeHand. Dat gebeurt gedeeltelijk in en gedeeltelijk buiten de school.

contact
Basisschool Jan Antonie Bijloo
Rodaristraat 31
3066LA Rotterdam
Tel.: (010) 420 08 11
Email: jabijloo@compaqnet.nl

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
externe links
website Jan Antonie Bijloo

plattegrond

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken