zoekresultaten

De zoekresultaten van 'klachten':

Ik heb een klacht, melding, suggestie of compliment
http://www.rotterdam.nl/klacht_melding
bezwaar tegen besluit van de gemeente - Cityportal ...
http://www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen
bezwaar tegen besluit van de gemeente. Als de gemeente Rotterdam een besluit neemt waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. ...
klachten werk en inkomen - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/meldpuntklachten
... doorgeven van klachten. Post Stuur uw klacht naar: Klachten Werk en inkomen Antwoordnummer 566 3000 WB Rotterdam. ...
klachten en suggesties - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/klachtensuggestiesbelastingen
... u de klacht dan aan Belastingen. Het hoofd team Klachtbehandeling is door de directeur aangewezen om in zijn plaats, onafhankelijk klachten te ...
klachten en bezwaren - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/klachtenenbezwarenleerlpicht
... Digitaal: U kunt uw klacht melden via het internet-formulier voor het doorgeven van klachten Een klachtbehandelaar neemt dan contact met u op. ...
melding klacht onderhoud huurwoning - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/product:meldingklachtonderhoudhuurwoning
melding klacht onderhoud huurwoning. ... Verhelpt hij de klacht niet, dan kunt u hiervan een melding maken bij de gemeente. melden. ...
klachten en vragen over zorg en ondersteuning - Cityportal ...
http://www.rotterdam.nl/zorgdichtbij:klachtenenvragen
... Bij klachten over bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Kredietbank ... of een andere GGD taak kunt u een klacht indienen bij ...
Informatieblad Melding van een klacht
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Werk%20en%20inkomen/Informatiebladen/Melding%20van%20een%20klacht%20-%20bijstandsuitkering.pdf
... Klachten van burgers nemen we serieus. Vindt u bijvoorbeeld dat u te lang op een beslissing over uw uitkering moet wachten? Heeft u een klacht ...
parkeercontrole - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/tekst:parkeercontrole
... Stadsbeheer Tav Klachten Postbus 10902 3004 BC Rotterdam U ontvangt binnen vijf werkdagen nadat de gemeente de klacht heeft ontvangen ...
Informatieblad Vragen of klachten over zorg of jeugdhulp?
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202016/Hebbieeffe/MOW040_2015-3%20Informatieblad%20vragen%20of%20klachten%20over%20zorg%20of%20jeugdhulp-Rotterdammers.pdf
... Bij klachten over bijvoorbeeld de Wmo, Kredietbank Rotterdam, een wijkteam, VraagWijzer ... of een andere GGD-taak kunt u een klacht indienen bij ...
voor ondernemers - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/kinderopvangvoorondernemers
... Klachten over toezicht kinderopvang Heeft u als houder van een kindcentrum, gastouderbureau of als gastouder een klacht over het toezicht door ...

Zoeken naar 'klachten' op www.overheid.nl

logo gemeente Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken