zoekresultaten

De zoekresultaten van 'vergunning':

Wijzigen toevoegen kenteken parkeervergunning 2014
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsbeheer/Document%202014/PDC/Parkeren/Wijzigen%20toevoegen%20kenteken%20parkeervergunning%202014.pdf
... aan? kentekenwijziging parkeervergunning toevoegen extra kenteken aan parkeervergunning pasnummer vergunning Vul ...
Mededelingen
http://www.rotterdam.nl/document:mededelingen_artikel_40_woningwet
... De vergunning moet door de exploitant worden aangevraagd bij: Directie Veiligheid, team Vergunningen Bezoekadres: Postadres: Stadhuisplein ...
Lage resolutie PDF
http://www.rotterdam.nl/Directie%20Veilig/Bestanden/Horecanota14072012.pdf
... met maatwerkvoorschriften opgenomen in de vergunning; • een ondernemer kan ... per kalenderjaar, tenzij kortlopende vergunningen zijn afgegeven ...
Briefmodel ARI
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202014/Omgevingsvergunning/Groenendaal%2015/Ontwerpbesluit%20Groenendaal%2015.pdf
... Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. ... MJ Schotman, hoofd afdeling Vergunningen *Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ...
BIJLAGE 3
http://www.rotterdam.nl/BSD/Document/Veiligheid/Microsoft%20Word%20-%20HH%20Prostitutiebeleid%20_3_.pdf
... telefoonnummers overeenstemmen met de op de vergunning vermelde nummers ... een bestand bij van alle verleende en geweigerde vergunningen. ...
Gemeenteblad 2011
http://www.rotterdam.nl/algemeneleges2012
... Hoofdstuk 15 Vergunningen overige commerciële activiteiten buitenruimte ... nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of het ...
Voornemens tot het treffen van een bestuurlijke maatregel ...
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Document%202013/Directie%20Veiligheid/Bestuurlijke%20maatregel%20horeca.pdf
... december 13:00 uur Club Eclipse Voorwaarden vergunning Niet openbaar 9 december 13:00 uur Café Gerdesia Overlast ...
Hoofdstuk Reclame in Koepelnota Welstand
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202014/Welstandscommissie/HoofdstukReclameKoepnota.pdf
... dergelijke”) geldt een repressief stelsel, dwz dat geen vergunning nodig is ... Daarbij is meestal geen sprake van een vergunningen-, maar van een ...
ROT_A4-Jaarverslag Bestuurlijke Handhaving 2010 .indd
http://www.rotterdam.nl/BSD/Document/Veiligheid/Jaarverslag%20Bestuurlijke%20Handhaving%202011.pdf
... dat er geen gevaar was dat de vergunningen of subsidies ... Eenmaal omdat de onderzochte vergunning inmiddels van rechtswege was komen te ...
Waterschap Hollandse Delta - Homepage
http://www.rotterdam.nl/wshd
... Voor het eerst een vergunning aanvragen? Bel naar de afdeling Vergunningverlening, via: 0900 - 2005005. Vergunningen, meldingen en ...

Zoeken naar 'vergunning' op www.overheid.nl

logo gemeente Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken