zoekresultaten

De zoekresultaten van 'vergunning':

Reclameparagraaf in Koepelnota Welstand
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202014/Gebiedsontwikkeling/Bedrijvenpark%20Nesselande/Bijlage_C_ReclameKoepnota_BedrijvenparkNesselande_2008_01_25.pdf
... dergelijke”) geldt een repressief stelsel, dwz dat geen vergunning nodig is ... Daarbij is meestal geen sprake van een vergunningen-, maar van een ...
bestemmingsplan - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/pdc:bestemmingsplan/
... U kunt: - contact opnemen met een inspecteur van de afdeling Vergunningen, tel 14 ... U krijgt hier hulp bij het bepalen of een vergunning nodig is en ...
Briefmodel ARI
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202014/Omgevingsvergunning/Grote%20Hagen%2098/Ontwerpbeschikking.pdf
... Wij hebben besloten u de vergunning te verlenen. ... MJ Schotman, hoofd afdeling Vergunningen *Dit document is digitaal opgesteld en daarom niet ...
Lage resolutie PDF
http://www.rotterdam.nl/Directie%20Veilig/Bestanden/Horecanota14072012.pdf
... met maatwerkvoorschriften opgenomen in de vergunning; • een ondernemer kan ... per kalenderjaar, tenzij kortlopende vergunningen zijn afgegeven ...
Aanvraag tijdelijke parkeervergunning bedrijf 2014
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsbeheer/Document%202014/PDC/Parkeren/Aanvraag%20tijdelijke%20parkeervergunning%20bedrijf%202014.pdf
... (maximaal 3 kentekens per vergunning ) Specificeer hieronder per kenteken of het een privé-, lease- of bedrijfauto betreft. ...
Bibob-beleidslijn voor Bouw 2008 In deze beleidslijn wordt ...
http://www.rotterdam.nl/Directie%20Veilig/PDF/2008-12-09%20-%20Beleidslijn%20Bibob%20bouw.pdf
... Wet Bibob geeft namelijk de bevoegdheid om bepaalde vergunningen en sub ... middel op de bestaande mogelijkheden een vergunning of subsidie ...
BIJLAGE 3
http://www.rotterdam.nl/BSD/Document/Veiligheid/Microsoft%20Word%20-%20HH%20Prostitutiebeleid%20_3_.pdf
... telefoonnummers overeenstemmen met de op de vergunning vermelde nummers ... een bestand bij van alle verleende en geweigerde vergunningen. ...
Waterschap Hollandse Delta - Homepage
http://www.rotterdam.nl/wshd
... Voor het eerst een vergunning aanvragen? Bel naar de afdeling Vergunningverlening, via: 0900 - 2005005. Vergunningen, meldingen en ...
Gemeenteblad 2011
http://www.rotterdam.nl/algemeneleges2012
... Hoofdstuk 15 Vergunningen overige commerciële activiteiten buitenruimte ... nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of het ...
Informatieboek Vrije Woningbouwkavels
http://www.rotterdam.nl/OBR/Document/Gebiedsontwikkeling/Hoek%20van%20Hollanddef2%2020110222.pdf
... Sinds 1 oktober 2010 is een groot aantal vergunningen en meldingen vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning. ...

Zoeken naar 'vergunning' op www.overheid.nl

logo gemeente Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken