zoekresultaten

De zoekresultaten van 'woz waarde opvragen':

woz-beschikking - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/product:wozbeschikking
... dergelijk pand op de waardepeildatum waard zou zijn ... van de (Rijks) Belastingdienst waar u onder ... huurder en wil informatie over de WOZ-waarde ...
woz-taxatieverslag - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/product:woztaxatieverslag
... dergelijk pand op de waardepeildatum waard zou zijn ... van de (Rijks) Belastingdienst waar u onder ... huurder en wil informatie over de WOZ-waarde ...
aangifte inkomstenbelasting en de woz-waarde - Cityportal ...
http://www.rotterdam.nl/inkomstenbelastingwoz
... Als u later wel een WOZ-beschikking ontvangt en hieruit blijkt dat u de waarde te hoog of ... het kantoor van de (Rijks)Belastingdienst waar u onder ...
bedrijven investeringszones (biz) - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/biz
... voor een percentage van de WOZ-waarde (dus in ... hij/zij een duplicaat stembiljet opvragen om alsnog ... februari per email worden opgevraagd bij jja ...
notaris service van belastingen rotterdam - Cityportal ...
http://www.rotterdam.nl/notarisservice
... In de gemeente Rotterdam gaat het om de WOZ-waarde, het eigenaarsdeel, de ... U kunt deze gegevens uitsluitend via de Notaris Service opvragen. ...
Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/COS/publicaties/Vanaf%202005/12-3551.Monitor%20sociale%20woningvoorraad%20srr.pdf
... van de voorraad woningen waar de lagere ... euro per gemeente is opgevraagd bij het ... Het aantal koopwoningen met een WOZ waarde tot € 140.000 ...
Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13
http://www.rotterdam.nl/taxatiewijzerhavengebondenobjectenwaardepeildatum1_1_2009
... worden getrokken dat de waarden van braakliggende ... bevinden zich diverse locaties waar raffinaderijen en/of ... die niet in de WOZ-waarde dienen te ...
Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13
http://www.rotterdam.nl/taxatiewijzerhavengebondenobjectenwaardepeildatum2010
... worden getrokken dat de waarden van braakliggende ... bevinden zich diverse locaties waar raffinaderijen en/of ... die niet in de WOZ-waarde dienen te ...
Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13
http://www.rotterdam.nl/GBR/Document/Taxatiewijzers/Taxatiewijzer2011deel13LeidraadHavengebondenenIndustrieleobjecten.pdf
... worden getrokken dat de waarden van braakliggende ... bevinden zich diverse locaties waar raffinaderijen en/of ... die niet in de WOZ-waarde dienen te ...
Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Dienstverlening/Document%202013/Belastingen/Taxatiewijzer%20dl%2013%20Havengebonden%20objecten%20wpd%202012%20versie%201%200%2012-4-2012.pdf
... worden getrokken dat de waarden van braakliggende ... bevinden zich diverse locaties waar raffinaderijen en/of ... die niet in de WOZ-waarde dienen te ...

Zoeken naar 'woz waarde opvragen' op www.overheid.nl

logo gemeente Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken