zoekresultaten

De zoekresultaten van 'woz waarde opvragen':

woz-taxatieverslag - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/product:woztaxatieverslag
... dergelijk pand op de waardepeildatum waard zou zijn ... van de (Rijks) Belastingdienst waar u onder ... huurder en wil informatie over de WOZ-waarde ...
woz-beschikking - Cityportal Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/product:wozbeschikking
... dergelijk pand op de waardepeildatum waard zou zijn ... van de (Rijks) Belastingdienst waar u onder ... huurder en wil informatie over de WOZ-waarde ...
Als u niet weet wat de WOZ-waarde van uw woning is, kunt u ...
http://www.rotterdam.nl/cpr-34c3d6c8bccca182e050090a82036cb0
... Als u later wel een WOZ-beschikking ontvangt en hieruit blijkt dat u de waarde te hoog of ... het kantoor van de (Rijks)Belastingdienst waar u onder ...
Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/COS/publicaties/Vanaf%202005/12-3551.Monitor%20sociale%20woningvoorraad%20srr.pdf
... van de voorraad woningen waar de lagere ... euro per gemeente is opgevraagd bij het ... Het aantal koopwoningen met een WOZ waarde tot € 140.000 ...
Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13
http://www.rotterdam.nl/GBR/Document/Taxatiewijzers/TaxatiewijzerHavengebondenobjecten_waardepeildatum_1-1-2009.pdf
... worden getrokken dat de waarden van braakliggende ... bevinden zich diverse locaties waar raffinaderijen en/of ... die niet in de WOZ-waarde dienen te ...
Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13
http://www.rotterdam.nl/GBR/Document/Taxatiewijzers/Rotterdamse_Taxatiewijzer2010_Havengebondenobjecten_1-1-2010_v11.pdf
... worden getrokken dat de waarden van braakliggende ... bevinden zich diverse locaties waar raffinaderijen en/of ... die niet in de WOZ-waarde dienen te ...
Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13
http://www.rotterdam.nl/GBR/Document/Taxatiewijzers/Taxatiewijzer2011deel13LeidraadHavengebondenenIndustrieleobjecten.pdf
... worden getrokken dat de waarden van braakliggende ... bevinden zich diverse locaties waar raffinaderijen en/of ... die niet in de WOZ-waarde dienen te ...
Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Dienstverlening/Document%202013/Belastingen/Taxatiewijzer%20dl%2013%20Havengebonden%20objecten%20wpd%202012%20versie%201%200%2012-4-2012.pdf
... worden getrokken dat de waarden van braakliggende ... bevinden zich diverse locaties waar raffinaderijen en/of ... die niet in de WOZ-waarde dienen te ...
De Fraude Voorbij
http://www.rotterdam.nl/Directie%20Veilig/PDF/ALIJDA%20-%20De%20fraude%20voorbij.pdf
... worden aangemerkt alle objecten waar- van de ... De totale WOZ waarde van een pakket woningen is ... de objectafbakening, de waarde- ringsficties en ...
Stappen om tot een BIZ te komen gedurende het jaar (met ...
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202015/BIZ/BIZ%20Planning%202015-2016%20def.doc
... Ondernemer vanaf januari; Opvragen van een ... afhankelijk van waarde) Ondernemers uiterlijk ... niet gekoppelde) WOZ Waarden (aan ondernemers ...

Zoeken naar 'woz waarde opvragen' op www.overheid.nl

logo gemeente Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken